Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Aasmundstad , Tor Overlege Lege 17.10.2019 18.48.30
Aasland, Olaf Lege 12.11.2019 19.30.57
Aasheim, Magnus Pensjonert psykiater Lege 14.10.2019 08.27.30
Aasheim, Erlend Avdelingsdirektør, tidligere fylkeslege Lege 13.10.2019 11.45.52
Aasen, Harald Lege 16.10.2019 15.53.19
Årebukt, Mari Støle Student 15.10.2019 08.09.25
Aarebrot, Anders Krogh Lege/Stipendiat Lege 21.10.2019 19.49.21
Ånstad, Unni Lege 12.11.2019 19.33.26
Ånonsen, Magne Bergh Spesialist i allmennmedisin, fastlege Lege 15.10.2019 11.38.42
Aanjesen, Trygve Lege 12.11.2019 19.33.26
Aamaas, Jon Vangdal Lege Lege 13.10.2019 17.22.09
Aalstad, Mari Lege 03.01.2020 20.57.56
Aalberg, Alexander Lege Lege 13.10.2019 15.47.42
Aakhus, Eivind Overlege Lege 15.10.2019 05.58.52
Åkerstedt, Christina LIS1 Lege 14.10.2019 18.51.21
Øystese, Kari Stidal Smittevernoverlege, Bergen kommune Lege 12.10.2019 22.51.57
Øynes, Emma Lu Medisinstudent Student 19.11.2019 09.59.44
Øymar, Maren Medisinstudent Student 14.10.2019 20.18.22
Øye, Kathrine Fastlege Lege 15.10.2019 16.09.11
Øvsthus , Kasper Kavli LIS Lege 12.10.2019 18.31.23
Øvreness, Thea Student 15.10.2019 09.27.32
Øvregard, Marie-Therese Student 13.10.2019 20.52.52
Øverhaug, Oda Martine Fastlege og stipendiat Lege 12.11.2019 07.51.21
Øvergård, Kari Lege 14.10.2019 07.25.37
Østlyngen, Siv-Astrid Øyen Student 15.10.2019 18.26.08
Østern, Silje Kristin LIS1 Lege 18.10.2019 14.55.44
Østerhus , Anna Alander LIS HUS Lege 17.10.2019 08.30.08
Anonym Medisinstudent Student 19.11.2019 10.24.20
Østby, Kristian Lege 14.10.2019 13.25.05
Østberg Moan, Kristin Student 15.10.2019 09.16.17
Ørstavik , Jon Kommuneoverlege Lege 13.10.2019 14.30.00
Øren, Tom Ole Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin Lege 13.10.2019 19.23.32
Ørbo, Hilde LIS1 Lege 13.10.2019 08.11.09
Ølness, Ingrid Lege 13.10.2019 19.02.05
Anonym Overlege Lege 13.10.2019 08.20.59
Øien, Steinar W. Lege 12.11.2019 19.33.26
Øgaard, Øystein Fjetland Kommuneoverlege Lege 13.10.2019 21.54.29
Ødegaard, Ketil Joachim Professor i psykiatri, Universitetet i Bergen, forskningssjef divisjon psykisk helse, helse Bergen Lege 12.10.2019 22.23.50
Öberg, Johanna Stipendiat Lege 14.10.2019 08.24.51
Zwart, Nicole Fastlege Lege 13.10.2019 14.58.35
Zeiad, Shaima Student Student 19.11.2019 10.19.39
Ystgaard, Ingvil Schau Lege ved Oslo Universitetssykehus Lege 14.10.2019 06.52.23
Ye, Kristian Student 15.10.2019 10.07.02
Yassin Osman, Rando Student 15.10.2019 08.52.27
Wågø, Kathrine LIS, St. Olavs Lege 13.10.2019 12.52.27
Waage, Jostein O. Overlege Lege 14.10.2019 16.35.57
Waaga, Mona Student 16.10.2019 09.46.13
Wüsthoff, Linda Lege 18.10.2019 12.08.44
Woelfert, Ada Student 16.10.2019 11.40.41
Wisløff, Jon LIS Lege 15.11.2019 09.28.04

Side 1 av 24