Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Bonnevie, Tora Førsteamanuensis Lege 13.10.2019 19.09.17
Achtentuch, Anette Nielsen Lege 13.10.2019 18.53.33
Adam Mahmoud, Kassim Medisinstudent Student 18.10.2019 14.16.58
Adan, Nasreen Lege 14.10.2019 13.49.56
Aga, Jon Pensjonert kommunelege og fastlege Lege 16.10.2019 07.20.27
Aga Bergesen, Marit Student 15.10.2019 21.34.46
Aker, Irene Student 14.10.2019 17.59.04
Akhtar, Saima Lis kirurgi Lege 15.10.2019 15.51.37
Anonym Student Student 19.11.2019 20.22.46
Albert, Eva Overlege, Senter for kreftbehandling, Sørlandet sykehus Lege 29.10.2019 05.27.31
Albertsen, Kristina Student 05.11.2019 10.36.08
Ali, Bashir Chueb Medisinstudent Student 14.10.2019 07.47.54
Alm, Johannes Student 14.10.2019 09.47.51
Alme, Katinka Lege/stipendiat Lege 18.10.2019 12.19.22
Alme, Tomas Lege 25.10.2019 20.35.16
Anonym Lege. PhD Lege 13.10.2019 06.12.11
Alvim, Astrid Overlege Lege 14.10.2019 17.14.14
Alvsaaker, Kristin Overlege Lege 13.10.2019 13.44.16
Amiry-Moghaddam, Mahmood Professor Lege 13.10.2019 20.38.12
Andersen, Bjarte Tidemann Overlege Lege 14.10.2019 17.51.03
Andersen, Camilla Sandvik Lege 14.10.2019 12.00.07
Andersen, Hanna Medisinstudent Student 22.10.2019 15.22.10
Andersen, Ida Elisabeth Kst. overlege Senter for kreftbehandling, SSK Lege 14.10.2019 18.19.44
Andersen, Ingrid Lege 01.12.2019 11.49.47
Andersen, Karoline Lis1 Lege 13.10.2019 17.42.23
Andersen, Kristin Fastlege Lege 22.10.2019 17.55.40
Andersen, Marike Medisinstudent Student 15.10.2019 19.18.34
Andreassen, Bjørn Egil Lege 13.10.2019 18.33.25
Andreassen, Hege Sivertsen Fastlege Lege 15.11.2019 20.38.55
Anonym Lege 24.10.2019 05.03.28
Andresen, Mathias Student Student 14.10.2019 06.54.42
Anfinsen, Sigrid Lima Student 14.10.2019 20.11.53
Angell, Runa Lis1 Lege 22.11.2019 09.24.58
Anker, Erik Lege 12.11.2019 19.33.26
Antonsen, Aurora Johansen Student 19.11.2019 16.09.19
Anvik, Tor Lege Lege 13.10.2019 12.22.21
Apalset, Ingrid Lege 14.10.2019 16.15.19
Apold, Hilde Overlege Lege 19.11.2019 17.15.12
Arctander Rosenlund, Ingrid Student 20.11.2019 17.45.42
Areklett, Julie Charlotte Wang Student 16.10.2019 09.59.20
Arnesen, Trude Overlege Dr. med Lege 13.10.2019 08.20.57
Arntzen, Trine Student 15.10.2019 11.19.15
Arntzen, Wenche Lege 25.11.2019 18.05.18
Arratoon, Tim Robin Medisinstudent Student 15.10.2019 10.31.19
Arum, Carl-Jørgen overlege Lege 17.10.2019 12.51.26
Asdal, Karoline Medisinstudent Student 13.10.2019 14.11.05
Askjer, John Fredrik LIS1 Lege 14.10.2019 03.49.48
Aspeli, Else Marie Medisinstudent Student 19.11.2019 15.16.59
Auel, Iris Lege 14.10.2019 06.09.23
Anonym Lege i spesialisering Lege 13.10.2019 16.37.07

Side 1 av 24