Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Florø-Larsen, Hanne-Mercedes Lege i spesialisering Lege 10.10.2019 20.03.48
Slagstad, Ketil PhD-stipendiat Lege 12.10.2019 16.36.21
Valestrand, Eivind A PhD, Universitetet i Bergen Lege 12.10.2019 17.36.01
Bakke, Håkon Kvåle LIS anestesi, PhD Lege 12.10.2019 18.25.05
Øvsthus , Kasper Kavli LIS Lege 12.10.2019 18.31.23
Flottorp, Signe Professor Lege 12.10.2019 18.45.41
Letnes, Jon Magne Lege 12.10.2019 19.39.44
Skjeflo, Espen Waage LIS/Postdoc Lege 12.10.2019 19.39.57
Helgebostad, Kjell-Arne Kommuneoverlege og fastlege Lege 12.10.2019 19.47.59
Sharma, Satya Første amanuensis, IGS, UiB Lege 12.10.2019 19.58.19
Rinde, Ludvig Lege i spesialisering Lege 12.10.2019 20.23.15
Kjellstadli, Camilla Stipendiat, Universitetet i Bergen Lege 12.10.2019 20.28.23
Tvedten, Anne Cecilie LIS Anestesi Lege 12.10.2019 20.28.54
Herder, Marit Overlege Lege 12.10.2019 20.32.43
Fokstugu, Mari LIS Lege 12.10.2019 20.33.31
Solli, Sigrid Lege i spesialisering Lege 12.10.2019 20.37.04
Vorren, Tora Lis1 Lege 12.10.2019 20.38.19
Kittang, Ole Bjørn Overlege, spesialist i Barnesykdommer Lege 12.10.2019 20.47.05
Hjorleifsson, Stefan Fastlege og førsteamanuensis Lege 12.10.2019 20.47.38
Feruglio , Siri Overlefe Lege 12.10.2019 20.48.42
Anonym Lege i spesialisering 2 Lege 12.10.2019 20.49.53
Michalsen, Silje Lehne Lege i spesialisering Lege 12.10.2019 20.51.34
Nypan, Erik PhD-stipendiat, NTNU Lege 12.10.2019 21.00.48
Varreng, Maria LIS2, indremedisin, OUS Lege 12.10.2019 21.01.16
Wahl , Alexander Fastlege Lege 12.10.2019 21.09.02
Dyrbekk, Anne Pernille Harlem Overlege Lege 12.10.2019 21.10.02
Danielsen, Inger Lande Overlege Lege 12.10.2019 21.15.09
Birkhaug, Ida Monn Lege i spesialisering i indremedisin og hematologi Lege 12.10.2019 21.24.57
Sollie, Gøril Fastlege Lege 12.10.2019 21.26.01
Fladmark, Ellen LIS Barnemedisin Lege 12.10.2019 21.28.13
Starck Westerberg, Niklas LIS1 Lege 12.10.2019 21.41.17
Wiksnes, Miriam LIS i indremedisin og kardiologi Lege 12.10.2019 21.51.12
Vogt, Henrik Fastlegevikar, postdoc Lege 12.10.2019 22.04.53
Fosse, Anette Fastlege og sykehjemslege Lege 12.10.2019 22.11.09
Sture, Cecilie Lis anestesi Lege 12.10.2019 22.22.42
Ødegaard, Ketil Joachim Professor i psykiatri, Universitetet i Bergen, forskningssjef divisjon psykisk helse, helse Bergen Lege 12.10.2019 22.23.50
Mørch-Rasmussen, Anja Fastlege Lege 12.10.2019 22.29.59
Øystese, Kari Stidal Smittevernoverlege, Bergen kommune Lege 12.10.2019 22.51.57
Skirbekk, Benedicte Overlege Lege 12.10.2019 23.00.02
Nørgaard, Rikke Lege Lege 12.10.2019 23.02.04
Høye, Sigurd Lege, førsteamanuensis Lege 12.10.2019 23.25.42
Nielsen, Rune LIS Lege 13.10.2019 00.00.18
Røhr, Ida Fastlege Lege 13.10.2019 00.13.59
Engløkk, Randi Overlege Lege 13.10.2019 04.50.56
Holmberg, Marte Overlege, Sykehuset i Vestfold Lege 13.10.2019 05.12.17
Michalsen, Vilde Lehne Stipendiat Lege 13.10.2019 05.14.55
Olsen, Ida Terese Myrnes Overlege Lege 13.10.2019 05.16.45
Mildestvedt, Thomas Fastlege og førsteamanuensis faggruppe for allmennmedisin Lege 13.10.2019 05.55.29
Anonym Lege. PhD Lege 13.10.2019 06.12.11
Berg, Beate Børja Spesialist i allmennmedisin Lege 13.10.2019 06.16.51

Side 1 av 24