Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Hinderaker, Sven Professor Lege 14.10.2019 06.16.09
Hjelle Nitter, Mathilde Lege 14.10.2019 18.58.06
Hjorleifsson, Stefan Fastlege og førsteamanuensis Lege 12.10.2019 20.47.38
Hjorth-Hansen, Anna Lis2 Lege 13.10.2019 09.16.51
Hlauschek, Gernot Overlege Lege 13.10.2019 09.25.32
Hoddevik, Renate Medisinstudent Student 15.10.2019 08.31.01
Hoel, Ida Marie Stipendiat UiB Lege 14.10.2019 13.30.30
Hoff, Geir professor emeritus Lege 18.11.2019 08.50.36
Hoffshagen, Helene Homme Student 15.10.2019 14.19.28
Anonym Lege i spesialisering Lege 16.10.2019 07.21.45
Holdø, Ingvild Lege 16.11.2019 20.36.13
Hole, Mikal Jacob Lege, ph.d. stipendiat OUS. Lege 15.10.2019 07.18.53
Holen, Berit Lege 12.11.2019 19.33.26
Holen, Børge Lege 13.10.2019 18.18.23
Holen, Julie Iren Haugseth Student 16.10.2019 08.35.50
Holiløkk-Nakken, Elin Cathrine Lege 10.11.2019 18.38.44
Anonym Lege 13.10.2019 20.30.50
Hollund, Raymond Husby Lege i spesialisering Lege 14.10.2019 07.46.46
Holm, Siw Student Student 15.10.2019 19.25.26
Holman, Peder Lege 13.10.2019 19.14.22
Holmberg, Marte Overlege, Sykehuset i Vestfold Lege 13.10.2019 05.12.17
Holmedahl, Nils Henrik Avdelingsoverlege Lege 15.10.2019 13.41.58
Holmen, Lillian LIS i Rus- og avhengighetsmedisin Lege 13.10.2019 10.50.32
Holmsen, Solveig Medisinsk rådgiver. Overlege Lege 13.10.2019 17.43.17
Holmsen, Solveig Thorp MD, MPH. Medisinsk rådgiver og lege Nasjonal kompetansetjeneste for amming. Overlege Oslo Skadelegevakt. Lege 14.10.2019 10.41.37
Holsen, Amalie Student 15.10.2019 14.05.28
Holte, Tor Lege 26.11.2019 07.59.10
Holter Wærstad, Pernille Legestudent UiO Student 12.11.2019 19.33.26
Holthe, Marie Student Student 15.10.2019 13.00.24
Homlong, Lisbeth Spesialist i allmennmedisin, seniorrådgiver, PhD Lege 13.10.2019 13.38.14
Hotvedt, Martin Lege i spesialisering Lege 14.10.2019 20.39.50
Houge, Marie Blystad Allmennlege i spesialisering Lege 14.10.2019 16.33.09
Hougen, Runa Medisinstudent, filosofistudent Student 17.10.2019 10.10.24
Hovdal, Torhild T. Seniorrådgiver/psykiater Lege 16.10.2019 15.50.17
Hovde, Elisabeth avdelingsoverlege anestesi Lege 04.11.2019 10.27.36
Hoven, Eila Student 19.11.2019 12.46.44
Hoven, Heidi Overlege radiologi, HUS Lege 13.10.2019 07.26.48
Anonym Student 14.10.2019 18.22.34
Hoven, Sunniva Lege i spesialisering Lege 14.10.2019 15.34.36
Hurum, Hallvard Student 17.10.2019 15.21.02
Husby, Jenny Hild Aase Overlege Lege 13.10.2019 22.48.21
Anonym Student 28.11.2019 11.48.40
Hval, Kjetil Lege 14.10.2019 14.29.46
Hyldmo, Åsne Ask Overlege Lege 25.11.2019 07.18.28
Hyldmo, Åsne Ask Overlege Lege 16.10.2019 17.49.11
Hytten, Karsten Avtalespesialist i psykiatri Lege 19.11.2019 17.29.51
Hægermark, Emil Student 15.10.2019 14.32.09
Hødnebø, Anna Lege 16.10.2019 10.55.01
Høeg Halvorsen, Anniken Student 15.10.2019 18.25.41
Höhn, Anton Medisinstudent Student 22.10.2019 14.54.12

Side 9 av 24