Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Haverstad, Marianne LIS1 Lege 17.10.2019 16.03.01
Vaager, Betten Lege Lege 17.10.2019 15.56.19
Janbu, Torgeir Student 17.10.2019 15.49.49
Gjertsen, Øivind Overlege Lege 17.10.2019 15.32.58
Hurum, Hallvard Student 17.10.2019 15.21.02
Berg, Rakel Lege 17.10.2019 15.19.37
Thunestvedt, Lise Student 17.10.2019 14.28.51
Svardal Berg, Hanne LIS1 Sykehuset Innlandet Lege 17.10.2019 13.35.33
Arum, Carl-Jørgen overlege Lege 17.10.2019 12.51.26
Dahle-Andersen, Andrea E. Medisinstudent Student 17.10.2019 12.45.14
Svanøe, Amalie Abrahamsen Student 17.10.2019 12.44.51
Dahlman, Aleksander medisinstudent Student 17.10.2019 12.21.18
Michelet, John-Thomas Øyelege Lege 17.10.2019 12.17.04
Bredin, Hanna Medisinstudent Student 17.10.2019 11.43.58
Rolland, Jenny Student 17.10.2019 11.12.47
Jørstad, Julie Medisinstudent Student 17.10.2019 11.01.36
Grønvik, Taran Lege 17.10.2019 10.44.01
Furset, Ingunn Student 17.10.2019 10.28.30
Hougen, Runa Medisinstudent, filosofistudent Student 17.10.2019 10.10.24
Krokene, Mats Student Student 17.10.2019 09.31.24
Lejlic, Emina LIS1 Lege 17.10.2019 09.29.25
Opshaug, Benedicte Medisinstudent UiT Student 17.10.2019 08.44.45
Østerhus , Anna Alander LIS HUS Lege 17.10.2019 08.30.08
Anonym Lege Lege 17.10.2019 07.53.01
Talhaug, Kristine L A Lege Lege 17.10.2019 07.46.16
Ringstad, Geir Overlege Lege 17.10.2019 07.45.14
Solberg, Inga Linnea Medisinstudent Student 17.10.2019 07.34.23
Langseth, Miriam Lege 17.10.2019 07.14.19
Bertilsson, Helena Overlege, phd Lege 17.10.2019 06.59.49
Berge, Mathias Wiik Student 17.10.2019 06.55.05
Kanstad, Kristin Konst.overlege Lege 17.10.2019 06.04.01
Brendbekken, Randi Seksjonsoverlege ved avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet Lege 17.10.2019 05.32.40
Bredvei, Arne Spes allmennmedisin. Larvik Lege 16.10.2019 22.32.29
Anonym Lege 16.10.2019 22.17.48
havang, sara Medisinstudent Student 16.10.2019 21.34.36
Fixdal, Trude Overlege Lege 16.10.2019 21.21.26
Vold, Frøydis Elise Student 16.10.2019 20.57.13
Anonym LIS1 Lege 16.10.2019 20.38.31
Moen, Jarl-Magnus Lege Lege 16.10.2019 20.10.46
Brattebø, Guttorm seksjonsoverlege, professor i traumatologi, Haukeland Universitetssykehus & Universitetet i Bergen Lege 16.10.2019 19.47.51
Linchausen , Karen Fredrikke Medisinstudent Student 16.10.2019 19.33.32
Portilla, Helene Lege Lege 16.10.2019 19.32.49
Porianou, Nives Lege Lege 16.10.2019 19.15.45
Rim, Sehee Medisinstudent Student 16.10.2019 19.06.34
Carstedt, Cecilia ALIS Lege 16.10.2019 18.54.43
Anonym Student 16.10.2019 17.50.25
Hyldmo, Åsne Ask Overlege Lege 16.10.2019 17.49.11
Steinsholt, Vilde Student 16.10.2019 17.38.29
Tveit, Anne Margrethe Psykiater Lege 16.10.2019 16.31.18
Løland, Karina Lege 16.10.2019 16.04.36

Side 9 av 24