Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Haug, Thor Seksjonsoverlege Lege 14.10.2019 20.52.02
Anonym Student 25.11.2019 20.14.48
Hauge, Tone Fastlege Lege 13.10.2019 17.54.27
Haugland, Endre Medisinstudent Student 15.10.2019 11.00.30
Haugstad, Heid Lege Lege 30.11.2019 12.59.35
Hauståker, Henrik LIS1 Lege 21.11.2019 13.26.18
havang, sara Medisinstudent Student 16.10.2019 21.34.36
Haverstad, Marianne LIS1 Lege 17.10.2019 16.03.01
Hegdahl, Hanne Keyser Stipendiat, UiB Lege 15.10.2019 17.04.54
Hegde, Marit Fastlege Lege 18.10.2019 14.48.58
Heger, Hilde Overlege Lege 28.10.2019 15.17.39
Heger, Tove Overlege anestesi Lege 13.10.2019 13.35.13
Heggelund, Kine Beate Fastlege Lege 14.10.2019 20.24.19
Heggestad, Torhild Lege 14.11.2019 11.48.34
Hegvik, Tor-Arne Lege i spesialisering 1 St. Olavs hospital. Forsker, Universitetet i Bergen Lege 30.10.2019 20.07.23
Heier, Hans Erik Professor emeritus (transfusjonsmedisin) ved UiO, tidligere avdelingsoverlege Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, OUS Lege 07.11.2019 17.15.01
Heier, Martin Lege 15.10.2019 15.20.46
Heimdal, Arnulf Fastlege, spes i allmennmedisin og Universitetslektor Lege 14.10.2019 16.19.06
Heir, Trond Professor Lege 14.10.2019 07.25.20
Heiro, Hilde Lege 16.10.2019 13.55.40
Helgebostad, Kjell-Arne Kommuneoverlege og fastlege Lege 12.10.2019 19.47.59
Helland Moen, Synne Lege 14.10.2019 19.43.48
Helle Jakobsen, Frida Student 20.11.2019 16.02.18
Hellenes, Olav Mørkved Fastlege Lege 14.10.2019 12.54.56
Helle-Valle, Jens LIS1 Lege 13.10.2019 09.33.55
Helme, Elisabeth Lege 16.10.2019 15.31.25
Heltveit-Olsen, Silje Rebekka Phd stipendiat allmennmedisin Lege 14.10.2019 05.12.15
Hemmer, Marte Lege 15.10.2019 08.49.24
Hemmingsen , Dagny Legespesialist. Stipendiat. Lege 13.10.2019 15.53.33
Henriksen, Stine-Marie Lege Lege 13.10.2019 19.31.21
Henriksen Gryting, Birgitte Spesialist i allmennmedisin Lege 13.10.2019 15.14.48
Hensrud, Anne fastlege Lege 14.10.2019 16.19.17
Heramb, Cecilie PhD, Lege i spesialisering Lege 13.10.2019 07.14.40
Herder, Marit Overlege Lege 12.10.2019 20.32.43
Hermansen, Mia Lege Lege 14.10.2019 15.25.05
Hermstad, Eivind Holmedahl LIS1 Lege 14.10.2019 19.49.57
Hermstad, Ragnar Lege 14.10.2019 19.14.32
Hermstad-Pedersen , Ingebjørg Fastlege ved Kalvskinnet legesenter Lege 14.10.2019 19.48.31
Hernandez, Kari Lege 24.11.2019 19.15.41
Hernes, Susanne Overlege Lege 13.10.2019 12.50.48
Hertzberg, Tuva Allmennlege Lege 13.10.2019 15.04.14
Hessen, Jens Olav Barne- og ungdomspsykiater Lege 13.10.2019 15.34.43
Hestnes, Sigrid Helgemo Lege i spesialisering i psykiatri, Sykehuset i Vestfold Lege 13.10.2019 06.18.02
Heszlein-Lossius , Hanne Kommunelege Berlevåg, LISlege anestesi Voss sjukehus Lege 13.10.2019 13.45.08
Hetland, Rebecca A. Lege Lege 13.10.2019 17.52.51
Heyerdahl, Fridtjof Overlege Lege 13.10.2019 23.22.39
Heyerdahl, Oscar Lege 12.11.2019 19.33.26
Heyerdahl, Sonja Lege 07.11.2019 14.20.21
Hiis Bergh, Elisabeth Medisinstudent Student 14.10.2019 07.59.44
Hillesund, Svein Egil Bakkevig Fastlege Lege 19.11.2019 19.13.08

Side 8 av 24