Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Kasti, Unn-Miriam Overlege Lege 22.10.2019 06.01.28
Berger, Matilla Medisinstudent Student 21.10.2019 21.15.32
Storås, Anne Holck Overlege Lege 21.10.2019 20.37.02
Vindi, Lise Lege 21.10.2019 20.35.30
Fuglø, Kristin lege Lege 21.10.2019 20.29.59
Smedman, Magnus Onkolog og stipendiat, Oslo Universitetssykehus Lege 21.10.2019 20.16.48
Aarebrot, Anders Krogh Lege/Stipendiat Lege 21.10.2019 19.49.21
Kleinau, Birgit Lege 21.10.2019 18.30.32
Sterud, Birgitte Overlege, anestesi Lege 21.10.2019 18.18.46
Saastad, Sigurd Student 21.10.2019 17.22.43
Undlien, Hanne Fastlege Lege 21.10.2019 16.19.51
Farfan, Victoria Medisinstuden Student 18.10.2019 21.19.24
Rosseland, Hilde Marte Student 18.10.2019 20.23.11
Kleinau, Olaf overlege Lege 18.10.2019 19.54.34
Ilstad, Håvard Medisinstudent Student 18.10.2019 18.44.09
Aukland, Eirik Student 18.10.2019 17.43.22
Solsvik, Nadia Student 18.10.2019 17.00.32
Inngjerdingen, Christina Student 18.10.2019 16.53.11
Dale, Jon Espen Lege 18.10.2019 16.45.53
Anonym Medisinstudent Student 18.10.2019 15.13.18
Tveite, Leona Medisinstudent Student 18.10.2019 15.07.27
Østern, Silje Kristin LIS1 Lege 18.10.2019 14.55.44
Hegde, Marit Fastlege Lege 18.10.2019 14.48.58
Haagensli, Jo Medisinstudent Student 18.10.2019 14.21.01
Adam Mahmoud, Kassim Medisinstudent Student 18.10.2019 14.16.58
Mjøs, Ingrid Student 18.10.2019 12.45.53
Alme, Katinka Lege/stipendiat Lege 18.10.2019 12.19.22
Wüsthoff, Linda Lege 18.10.2019 12.08.44
Anonym Student 18.10.2019 12.03.59
Berg, Marit Synnøve Student 18.10.2019 12.03.58
Sæterdal, Marie Medisinstudent Student 18.10.2019 12.00.31
Baltzersen, Margit Torsvik Student 18.10.2019 11.47.34
Didriksen, Nora Medisinstudent Student 18.10.2019 11.36.01
Custers, Simone Fastlege Lege 18.10.2019 10.33.05
Larsen, Leo Student 18.10.2019 09.49.17
Nilssen, Martine Sagen Student 18.10.2019 07.16.31
Hagen, Pernille Student 17.10.2019 21.11.04
Lunde, Anne Synnøve Allmennlege Lege 17.10.2019 21.07.20
Anonym Student 17.10.2019 21.03.54
Anonym Medisinstudent Student 17.10.2019 20.40.18
Sønnervik, Julie Nevrolog og hodepinespesialist, Hodeverket Lege 17.10.2019 20.29.38
Ohldieck, Christian Lege 17.10.2019 20.12.20
Opshaug, Ellinor Lege 17.10.2019 19.39.26
Blindheim, Mats Student 17.10.2019 19.34.59
Nygård, Kristina Medisinstudent Student 17.10.2019 19.31.29
Aasmundstad , Tor Overlege Lege 17.10.2019 18.48.30
Solberg, Helena Student 17.10.2019 18.30.38
Bjerkedal, Ingrid Medisinstudent UiB Student 17.10.2019 18.21.36
Fjorden, Anna Caroline Student 17.10.2019 17.32.14
Løvik, Katja Redaktør, Paraplyen - tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger Student 17.10.2019 17.14.31

Side 8 av 24