Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Gjertsen, Øivind Overlege Lege 17.10.2019 15.32.58
Gjøsund, Kjersti Kommuneoverlege Lege 14.10.2019 06.09.07
Glad, Ragnhild Overlege UNN Lege 13.10.2019 22.02.44
Gløersen , Guro Horni Lege 14.10.2019 05.28.46
Golding, Michael lege Lege 14.10.2019 11.45.53
Gopinathan, Unni Forsker, Fhi Lege 14.10.2019 09.39.05
Gram, Ann Kristin Lege i spesialisering Lege 13.10.2019 14.49.06
Granan, Lars-Petter Lege 20.11.2019 20.50.47
Granmar, Enea Fastlege Lege 13.10.2019 20.17.32
Gravdal , Marte Bakke fastlege Lege 13.10.2019 17.00.02
Gravrok, Charlotte Lege Lege 13.10.2019 16.57.11
Grimsrud, Marit Phd-stipendiar Lege 13.10.2019 11.15.48
Grov, Trygg Rogstad Lege 20.11.2019 13.59.14
Grung, Ina Lege 15.10.2019 10.24.17
Grytdal, Mariann Moen Overlege barneavd Drammen sykehus Lege 13.10.2019 13.43.44
Grytås, Lisa Lege 13.10.2019 21.08.19
Anonym Lege 16.10.2019 22.17.48
Grønseth, Stine Student 06.12.2019 14.36.28
Grønvik, Taran Lege 17.10.2019 10.44.01
Grøtting, Arnstein Overlege Lege 24.10.2019 17.20.32
Gude, Sigurd Student 15.10.2019 14.53.57
Gudmundsdottir, Helga Overlege Lege 13.10.2019 07.59.20
Gulbrandsen , Anne Medisinstudent Student 17.10.2019 16.29.56
Gundersen, Karsten LIS indremedisin, Lovisenberg sykehus Lege 28.11.2019 12.57.32
Gundersen, Oda Aspenes Student 20.11.2019 18.04.44
Guttormsen, Gro Lege 12.11.2019 19.33.26
Hafting, Marit overlege Lege 14.11.2019 13.10.07
Hagen, Ole Magnus Overlege Lege 28.11.2019 15.18.10
Hagen, Pernille Student 17.10.2019 21.11.04
Hagen Bjurstrøm, Inger LIS1 Lege 14.10.2019 11.49.15
Hagestad, Kristian Fylkeslege em. Lege 16.10.2019 13.01.04
Haider, Sammra LIS2 Lege 13.10.2019 09.51.47
Halle , Tale Lege i spesialisering Lege 14.10.2019 06.12.04
Halonen Christiansen , Marit Gynekolog Lege 14.10.2019 17.06.51
Halsteinli, Gro Lege 16.10.2019 12.18.13
Halvorsen, Ragnhild Lege 12.11.2019 19.33.26
Haneberg, Bjørn Lege 12.11.2019 19.33.26
Hansen, Ann Kristin Legespesialist Lege 14.10.2019 19.29.34
Hansen, Berit Lege 02.12.2019 12.30.11
Hansen, Lars Erik Bydelsoverlege og avdelingsdirektør bydel Grünerløkka Lege 13.10.2019 09.33.42
Hansen, Minna Overlege Lege 14.10.2019 21.01.08
Hansen, Tine Torjuul Lege i spesialisering, anestesiologi Lege 15.11.2019 11.24.37
Hanssen, Marie Student 15.10.2019 20.36.26
Hansteen Dahl, Barbara Lege 12.11.2019 19.33.26
Hanto, Camilla Lege i spesialisering Lege 23.10.2019 19.32.02
Anonym Lege Lege 14.10.2019 08.23.43
Harbin, Nicolay Jonassen Kommunelege Fredrikstad kommune og PhD kandidat, Antibiotikasenteret for Allmennmedisin, Avdeling for Allmennmedisin, UiO Lege 16.10.2019 14.36.35
Harbitz, Torstein B. Lege 12.11.2019 19.33.26
Anonym Student 14.10.2019 07.19.58
Haug, Charlotte Lege 14.10.2019 07.13.03

Side 7 av 24