Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Medalen, Solveig Glasø Lege i spesialisering Lege 13.10.2019 21.19.44
Baksaas-Aasen, Kjersti Anestesilege, OUS Lege 13.10.2019 21.25.46
Valeur, Hanne Støre Phd-stipendiat samfunnsmedisin Lege 13.10.2019 21.31.41
Espvik, Heidi J Overlege mikrobiologi Lege 13.10.2019 21.51.37
Øgaard, Øystein Fjetland Kommuneoverlege Lege 13.10.2019 21.54.29
Sandbakken, Elisabeth Student 13.10.2019 22.01.27
Glad, Ragnhild Overlege UNN Lege 13.10.2019 22.02.44
Folmo, Espen Allmennlege Lege 13.10.2019 22.07.58
Riise, Nina Lege 13.10.2019 22.10.19
Ballo , Solveig Lege Lege 13.10.2019 22.20.38
Høvik, Hans Fastlege Lege 13.10.2019 22.27.41
Husby, Jenny Hild Aase Overlege Lege 13.10.2019 22.48.21
Michaelsen , Anette Kristine LIS1 Lege 13.10.2019 22.59.50
Jacob , Ina Lovise Lege 13.10.2019 23.00.35
Heyerdahl, Fridtjof Overlege Lege 13.10.2019 23.22.39
Askjer, John Fredrik LIS1 Lege 14.10.2019 03.49.48
Opdahl, Ragnhild Vikan Lege i spesialisering, anestesi Lege 14.10.2019 04.20.55
Busund, Rolf Overlege Lege 14.10.2019 04.25.29
Anonym LIS1 Lege 14.10.2019 04.55.20
coucheron, dag lege psykiater Lege 14.10.2019 05.02.28
Heltveit-Olsen, Silje Rebekka Phd stipendiat allmennmedisin Lege 14.10.2019 05.12.15
Gløersen , Guro Horni Lege 14.10.2019 05.28.46
Fyllingsnes, Karla Lege 14.10.2019 05.32.34
Bødtker-Lenthall, Maren Student 14.10.2019 05.42.52
Sund, Kaja Nåvik Lege 14.10.2019 05.56.34
Larsen, Sandra Lege Lege 14.10.2019 05.57.32
Nieuwenhuijs, Emily Medisinstudent Student 14.10.2019 06.00.37
Mohus, Randi Marie Anestesilege Lege 14.10.2019 06.04.29
Jansen, Kristian Lege 14.10.2019 06.05.05
Bøyum, Toril fastlege Ål Lege 14.10.2019 06.08.07
Gjøsund, Kjersti Kommuneoverlege Lege 14.10.2019 06.09.07
Auel, Iris Lege 14.10.2019 06.09.23
Tellnes, Gunnar Professor i samfunnsmedisin og tidligere dekan, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Lege 14.10.2019 06.09.44
Lund, Tobias Medisinstudent Student 14.10.2019 06.10.35
Egeland, Torstein Professor emeritus Lege 14.10.2019 06.10.45
Halle , Tale Lege i spesialisering Lege 14.10.2019 06.12.04
Hinderaker, Sven Professor Lege 14.10.2019 06.16.09
Netland, Cecilie Lege 14.10.2019 06.21.58
Rønningen Fainberg-Sandbu, Jonas Lege Lege 14.10.2019 06.41.19
Ystgaard, Ingvil Schau Lege ved Oslo Universitetssykehus Lege 14.10.2019 06.52.23
Edquist, Stian Medisinstudent Student 14.10.2019 06.54.12
Andresen, Mathias Student Student 14.10.2019 06.54.42
Melberg, Andrea Stipendiat Lege 14.10.2019 06.56.51
Skjær, Kari Bolstad Legespesialist Lege 14.10.2019 07.11.09
Leihne, Ulrikke Student 14.10.2019 07.11.58
Haug, Charlotte Lege 14.10.2019 07.13.03
Anonym Student 14.10.2019 07.19.58
Heir, Trond Professor Lege 14.10.2019 07.25.20
Øvergård, Kari Lege 14.10.2019 07.25.37
Leiten, Elise Orvedal Stipendiat, UiB Lege 14.10.2019 07.29.58

Side 7 av 24