Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Albert, Eva Overlege, Senter for kreftbehandling, Sørlandet sykehus Lege 29.10.2019 05.27.31
Nordang, Cristina LIS Lege 28.10.2019 20.49.43
Heger, Hilde Overlege Lege 28.10.2019 15.17.39
Anonym Student 27.10.2019 13.56.55
Sundar, Tom kommuneoverlege Lege 27.10.2019 08.50.54
Gilja, Erik Student 26.10.2019 11.02.39
Larsen, Andreas Wessel LIS1 ved SiV Lege 25.10.2019 21.51.37
Alme, Tomas Lege 25.10.2019 20.35.16
Karstensen, Anne Lege 25.10.2019 19.55.42
Moe Slinning, Thor Andreas Overlege Lege 25.10.2019 11.23.47
Sonstad, Bodvar Bedriftslege Lege 24.10.2019 20.02.38
Anonym Medisinstudent Student 24.10.2019 19.17.59
Grøtting, Arnstein Overlege Lege 24.10.2019 17.20.32
Thoresen, Steinar Lege 24.10.2019 16.50.45
Brinchmann, Bendik LIS Lege 24.10.2019 12.39.31
Lerfald, Maren Student 24.10.2019 07.22.09
Lund , Anette Lege Lege 24.10.2019 06.47.06
Anonym Lege 24.10.2019 05.03.28
Simonsen Jordal , Halldor Lege i spesialisering Lege 23.10.2019 22.17.11
Kilstad, Frederik Student Student 23.10.2019 20.38.57
Hanto, Camilla Lege i spesialisering Lege 23.10.2019 19.32.02
Jørgensen, Live Bredholt LIS 1 Lege 23.10.2019 18.25.57
Labuzek, Marta Lis1 Lege 23.10.2019 18.06.10
Nordeng, Katarina LIS1 Lege 23.10.2019 17.51.41
Anonym Student 23.10.2019 14.57.30
Myrvold, Isabelle Medisinstudent Student 23.10.2019 13.45.29
Kirkebø, Mariann Student Student 23.10.2019 08.43.12
Saanum, Tale Maria Medisinstudent Student 22.10.2019 19.43.43
Breivik , Hege Lege 22.10.2019 19.19.04
Andersen, Kristin Fastlege Lege 22.10.2019 17.55.40
Iversen, Vilde Medisin Student 22.10.2019 17.26.40
Joner-Andbo, Symra Legestudent Student 22.10.2019 17.13.01
Nordrik, Torbjørn Medisinstudent Student 22.10.2019 16.00.14
Sebjørnsen, Sigrunn Elvira Overlege Lege 22.10.2019 15.43.27
Andersen, Hanna Medisinstudent Student 22.10.2019 15.22.10
Höhn, Anton Medisinstudent Student 22.10.2019 14.54.12
Brendbekken, Audun Medisinstudent Student 22.10.2019 12.58.06
Egey, Andrea overlege Lege 22.10.2019 12.36.19
Sætre, Emma Ueland Medisinstudent Student 22.10.2019 12.28.12
Ullensvang, Gyda Medisinstudent Student 22.10.2019 11.26.54
Thomassen, Øyvind Overlege Lege 22.10.2019 10.43.35
Børhaug, Emilia Medisinstudent Student 22.10.2019 10.18.36
bjørnerud, tonje Medisinstudent Student 22.10.2019 10.16.03
Melberg, Brita Medisinstudent m lisens Student 22.10.2019 10.08.10
Slagsvold, Jens Erik Lege 22.10.2019 09.42.18
Rake, Matias LIS Lege 22.10.2019 09.08.39
Anonym Medisinstudent Student 22.10.2019 08.57.45
Mydske, Sigurd Medisinstudent Student 22.10.2019 08.56.11
Krogshus, Kristian Lege 22.10.2019 06.59.18
Lundqvist, Christofer Lege 22.10.2019 06.41.46

Side 7 av 24