Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Foldøy Furu, Silje fastlege Lege 16.11.2019 18.19.18
Folgerø, Terese Kommuneoverlege. Dr.med. Spesialist i samfunnsmedisin Lege 13.10.2019 14.58.42
Folmo, Espen Allmennlege Lege 13.10.2019 22.07.58
Anonym Lege 15.10.2019 07.41.09
Forsman, Marianne Lege 12.11.2019 19.33.26
Foshaug Fredriksen, Helga Medisinstudent Student 16.10.2019 13.15.03
Foss, Siri LIS-lege i psykiatri, Spesialist i allmennmedisin Lege 13.10.2019 17.21.24
Fosse, Anette Fastlege og sykehjemslege Lege 12.10.2019 22.11.09
Fosseide, Marianne Student Student 15.10.2019 08.52.37
Fossesholm, Gunhild Therese Fastlege, spesialist i allmennmedisin Lege 13.10.2019 06.35.06
Fossmark, Anna Student 15.10.2019 11.31.38
Fossum, Guro Haugen Spesialist i øre-nese-halssykdommer, postdoktor ved avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo Lege 13.10.2019 11.26.27
Fossum, Sonja Pensjonert lege Lege 14.10.2019 18.26.20
Fossum, Vibeke spesialist i pediatri Lege 18.11.2019 14.15.35
Fossum Eriksen, Åshild Medisinstudent Student 15.10.2019 21.32.52
Fosså, Vegard Student 23.11.2019 22.54.45
Fostervoll Svendson, Isac Medisinstudent, NTNU Student 15.10.2019 08.41.04
Anonym Student 15.10.2019 09.44.18
Frantzen, Jan ole Overlege Lege 13.10.2019 15.11.20
Fredriksen, Lise Lotte Allmennlege Lege 14.10.2019 08.14.23
Fresvig, Anne Overlege Lege 14.10.2019 18.32.22
Frøyen, Ingrid Student 15.10.2019 17.16.08
Fuglø, Kristin lege Lege 21.10.2019 20.29.59
Furru , Solveig Medisinstudent Student 19.11.2019 10.57.44
Furset, Ingunn Student 17.10.2019 10.28.30
Fyllingsnes, Karla Lege 14.10.2019 05.32.34
Følling, Ivar Lege 23.11.2019 10.05.00
Førre, Øystein Lege 12.11.2019 19.33.26
Gabrielsen, Ingrid Student 28.11.2019 20.38.30
Gál Nordahl, Peter LIS ØNH Lege 23.11.2019 14.30.29
Galta, Magnus Student 15.10.2019 10.29.07
Gamst, Laila Medisinstudent ved UiT Student 13.10.2019 10.13.27
Gamst Kvernmo, Isabel Lege 14.10.2019 17.10.33
Gansmo, Marit Assisterende fylkeslege Lege 04.12.2019 17.42.21
Garberg, Hedda Lege 13.10.2019 18.08.39
Garberg, Håvard Tetlie Lege 14.11.2019 23.12.12
Gardsjord, Gunhild Lege 12.11.2019 19.29.31
Garfors, Kjersti Instebø Lege 22.11.2019 20.21.18
Garre-Fivelsdal, Gina Lege 21.11.2019 02.24.02
Anonym Fastlegevikar Lege 14.10.2019 13.25.23
Gaustad , Andreas Student 24.11.2019 22.20.55
Georén, Bengt pensj. kommunelege Lege 25.11.2019 15.14.56
Ghadir, Jamileh Overlege Lege 13.10.2019 10.14.44
Ghaffari, Deniz Student Student 15.10.2019 15.55.35
Gihle Hilde , Kari Madeleine . Lege 14.10.2019 17.54.57
Gilbert, Anna Konstituert overlege Lege 14.10.2019 17.54.29
Gilja, Erik Student 26.10.2019 11.02.39
Gimse, Ina Medisinstudent Student 20.11.2019 15.41.13
Gisnås, Nora Lindheim Lege i spesialisering, akutt og mottaksmedisin Lege 13.10.2019 20.36.10
Gjelsvik, Bente Lege i spesialisering Lege 14.10.2019 18.23.56

Side 6 av 24