Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Ligaard, Johanne Student 13.10.2019 19.02.28
Berge, Trygve Lege/forsker Lege 13.10.2019 19.03.04
Skuseth, Marianne ALIS Lege 13.10.2019 19.06.54
Roksund Carlsson, Ella Allmennlege Lege 13.10.2019 19.07.41
Bonnevie, Tora Førsteamanuensis Lege 13.10.2019 19.09.17
Smedsland, Solveig Katrine Overlege Lege 13.10.2019 19.13.11
Holman, Peder Lege 13.10.2019 19.14.22
Leknesund , Margrete Lege Lege 13.10.2019 19.14.32
Srikanthan , Nirthiga Allmennlege Lege 13.10.2019 19.19.54
Øren, Tom Ole Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin Lege 13.10.2019 19.23.32
Foerster, Hege Lege 13.10.2019 19.29.51
Henriksen, Stine-Marie Lege Lege 13.10.2019 19.31.21
Falkegård, Marit Lege 13.10.2019 19.32.58
Knapp, Jonill Margrethe Fjellheim Medisinstudent Student 13.10.2019 19.33.13
Stuestøl, Vibeke Fastlege Lege 13.10.2019 19.34.47
Stockkamp, Antje Fastlege Lege 13.10.2019 19.35.33
Michaelsen, Hans Jacob Avdelingsoverlege Lege 13.10.2019 19.35.52
Anonym LIS Lege 13.10.2019 19.39.27
Thorstensen, Wenche Moe Overlege ØNH, PhD, 1.amanuensis Lege 13.10.2019 19.42.09
Skipar, Kjersti Overlege Lege 13.10.2019 19.42.50
Wiese-Hansen, Hanne Student 13.10.2019 19.45.00
Sayed, Leila Medisinsk rådgiver Lege 13.10.2019 19.48.10
Jørgensen, Geir Overlege Lege 13.10.2019 19.49.19
Larsen, Jeanette Brun Lis3 Lege 13.10.2019 19.50.05
Wilberg, Lone Eriksdatter Lege Lege 13.10.2019 19.56.39
Carlsen, Karin C. Lødrup Professor Lege 13.10.2019 20.00.06
Kessler, Jørg Lege 13.10.2019 20.04.58
Stray-Pedersen, Marit LIS Lege 13.10.2019 20.07.54
Lwin, Elen Naomi Våga Student 13.10.2019 20.08.36
Carlsen, Oda Cecilie Lødrup Student 13.10.2019 20.09.26
Anonym Student 13.10.2019 20.10.12
Stensjøen , Anne Line Lege i spesialisering Lege 13.10.2019 20.11.00
Granmar, Enea Fastlege Lege 13.10.2019 20.17.32
Jetlund, Mari Lege 13.10.2019 20.19.37
Bjerkerud , Tor Martin Lege 13.10.2019 20.24.09
Lyngset, Erling Lege 13.10.2019 20.25.13
Brevig, Rolf Overlege Lege 13.10.2019 20.29.01
Anonym Lege 13.10.2019 20.30.50
Siguina, Polina Student 13.10.2019 20.32.06
Steinsvik, Elisabeth Stipendiat Lege 13.10.2019 20.32.20
Gisnås, Nora Lindheim Lege i spesialisering, akutt og mottaksmedisin Lege 13.10.2019 20.36.10
Amiry-Moghaddam, Mahmood Professor Lege 13.10.2019 20.38.12
Lund, Randi Størdal Overlege Lege 13.10.2019 20.45.59
Øvregard, Marie-Therese Student 13.10.2019 20.52.52
Lie, Anne Kveim Førsteamanuensis Lege 13.10.2019 20.53.20
Kirste, Unni pensjonert overlege Lege 13.10.2019 20.53.59
Sørensen, Bjarte Fastlege Lege 13.10.2019 20.54.33
Skovdahl, Helene Kolstad Stipendiat Lege 13.10.2019 20.58.38
Brand, Pablo Allmennlege Lege 13.10.2019 21.05.46
Grytås, Lisa Lege 13.10.2019 21.08.19

Side 6 av 24