Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Fauchald, Per Lege 12.11.2019 19.33.26
Johannessen, Kristina H. Lege 12.11.2019 19.33.26
Lupton, Beate Lege 12.11.2019 19.33.26
Holen, Berit Lege 12.11.2019 19.33.26
Anker, Erik Lege 12.11.2019 19.33.26
Skaug, Vidar Lege 12.11.2019 19.33.26
Ånstad, Unni Lege 12.11.2019 19.33.26
Solheim, Dag Magne Lege 12.11.2019 19.33.26
Brun, Johan Nicolai professor i infeksjonsmedisin, UiO Lege 12.11.2019 19.33.26
Borgnes, Johann Lege 12.11.2019 19.33.26
Oftedal, Gunnar Lege 12.11.2019 19.33.26
L'Abbélund, Kjell Erik Lege 12.11.2019 19.33.26
Blakstad, Merete Lege 12.11.2019 19.33.26
Storm-Mathisen, Ingebjørg Lege 12.11.2019 19.33.26
Roald, Borghild Lege 12.11.2019 19.33.26
Haneberg, Bjørn Lege 12.11.2019 19.33.26
Heyerdahl, Oscar Lege 12.11.2019 19.33.26
Halvorsen, Ragnhild Lege 12.11.2019 19.33.26
Ballestad, Erik Lege 12.11.2019 19.33.26
Øien, Steinar W. Lege 12.11.2019 19.33.26
Stalsberg, Hege Lege 12.11.2019 19.33.26
Nordbø Berge, Lillian Lege 12.11.2019 19.33.26
Wannag, Axel Lege 12.11.2019 19.33.26
Wannag, Ebba Lege 12.11.2019 19.33.26
Sauar, Jostein Lege 12.11.2019 19.33.26
Guttormsen, Gro Lege 12.11.2019 19.33.26
Digranes, Øyvind Lege 12.11.2019 19.32.54
Aasland, Olaf Lege 12.11.2019 19.30.57
Gardsjord, Gunhild Lege 12.11.2019 19.29.31
Knudsen, Andrea Student 12.11.2019 17.11.41
Øverhaug, Oda Martine Fastlege og stipendiat Lege 12.11.2019 07.51.21
Holiløkk-Nakken, Elin Cathrine Lege 10.11.2019 18.38.44
Heier, Hans Erik Professor emeritus (transfusjonsmedisin) ved UiO, tidligere avdelingsoverlege Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin, OUS Lege 07.11.2019 17.15.01
Heyerdahl, Sonja Lege 07.11.2019 14.20.21
Lystad, Nils Lege 07.11.2019 14.10.32
Rosenlund, Ingvild Mathiesen Lege 07.11.2019 10.30.59
KAARSTEIN, EINAR ANDREAS Lege Lege 06.11.2019 11.03.32
Bjørner, Trine Fastlege dr.med Lege 05.11.2019 19.25.45
Albertsen, Kristina Student 05.11.2019 10.36.08
Solstrand, Sunniva Geirsdatter Medisinstudent Student 05.11.2019 10.12.06
Hovde, Elisabeth avdelingsoverlege anestesi Lege 04.11.2019 10.27.36
Petrovich, Polina Student Lege 02.11.2019 05.42.05
Müller, Christoph Lege 31.10.2019 20.38.57
Braathen, Anna Student 31.10.2019 13.07.02
Javnes, Sveinung Student 31.10.2019 08.06.20
Hegvik, Tor-Arne Lege i spesialisering 1 St. Olavs hospital. Forsker, Universitetet i Bergen Lege 30.10.2019 20.07.23
Kersten, Christian overlege og seniorforsker Lege 30.10.2019 10.32.41
Bjånesøy, Vår Student Student 30.10.2019 09.31.23
Anonym Student 29.10.2019 18.09.43
Brummer, Tea Seksjonsoverlege Lege 29.10.2019 15.49.02

Side 6 av 24