Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Eig, Ruth Lege Lege 13.10.2019 18.41.52
Eikenes, Cecilie Blakstad Kommuneoverlege Lege 14.10.2019 20.15.28
Eimhjellen, Anneli Ertesvåg Overlege Lege 13.10.2019 13.45.17
Einhausen, Emma Medisinstudent Student 15.10.2019 07.39.07
Einstad, Marte Stine Student 15.10.2019 13.46.04
Ekblad, Elsa Lege 14.10.2019 16.08.36
Ekern, Petter Pensjonert overlege Lege 13.10.2019 16.09.45
Elgheim, Karoline Ytterdal Student 15.10.2019 11.06.39
Eliassen, Christina Overlege BUP Voss Lege 15.10.2019 16.26.15
Eliassen, Katja Medisinstudent Student 15.10.2019 07.13.28
Eliassen, Knut Eirik Fastlege, Voss og Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen Lege 13.10.2019 11.24.27
Ellingsen, Trygve Sølberg Lege 15.10.2019 18.58.32
Emami, Avishan Sykehjemslege Lege 13.10.2019 11.46.32
Emilsen, Trude Lege Lege 16.10.2019 09.08.46
Emorsten, Hallvard Fastlege Lege 13.10.2019 15.09.19
Emorsten, Tonje Psykiater Lege 13.10.2019 15.04.19
Enge, Arne fastlege Lege 08.12.2019 12.30.51
Engløkk, Randi Overlege Lege 13.10.2019 04.50.56
Enoksen, Kjellaug samfunnsmedisiner og infeksjonsmedisiner Lege 17.11.2019 20.56.05
Ernstsen, Trygve Medisinstudent Student 21.11.2019 11.22.27
Erstad, Fredrik Student 19.11.2019 09.56.51
Eskerud, Ingeborg Stipendiat, klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen Lege 14.10.2019 08.46.11
Espegren, Margrethe Lege Lege 14.10.2019 16.49.53
Espeland, Torvald Lege i spesialisering og stipendiat Lege 13.10.2019 18.57.30
Espvik, Heidi J Overlege mikrobiologi Lege 13.10.2019 21.51.37
Ester, Anette Kommuneoverlege Lege 06.12.2019 09.44.04
Evensen , Thomas Student 15.10.2019 16.07.07
Fagerli, Erlend Student 15.10.2019 09.23.39
Falch, Guri Kommuneoverlege/fastlege/legevaktslege Lege 05.02.2020 09.52.05
Falkegård, Marit Lege 13.10.2019 19.32.58
Farbrot , Katinka Overlege Lege 13.10.2019 17.43.26
Fardal, Hilde Lege i Spesialisering Lege 26.11.2019 00.38.32
Farfan, Victoria Medisinstuden Student 18.10.2019 21.19.24
Fartum, Anders Ruud Fastlege, spesialist i allmennmedisin Lege 14.11.2019 22.49.41
Fauchald, Per Lege 12.11.2019 19.33.26
Fell, Anne Kristin Møller Overlege/forsker Lege 13.10.2019 15.57.40
Feruglio , Siri Overlefe Lege 12.10.2019 20.48.42
Fiskerstrand, Lovise Hustoft Student 16.10.2019 06.08.05
Fixdal, Trude Overlege Lege 16.10.2019 21.21.26
Fjeld, Maria Lege i spesialisering Lege 15.10.2019 09.41.01
Fjetland, Siri Hole Medisinstudent UiB Student 15.10.2019 16.38.05
Fjorden, Anna Caroline Student 17.10.2019 17.32.14
Fladmark, Ellen LIS Barnemedisin Lege 12.10.2019 21.28.13
Anonym Student 16.10.2019 09.27.11
Flatla, Inger-Johanne Student 01.12.2019 11.11.06
Florø-Larsen, Hanne-Mercedes Lege i spesialisering Lege 10.10.2019 20.03.48
Flottorp, Signe Professor Lege 12.10.2019 18.45.41
Flugstad, Anna Medisinstudent Student 20.11.2019 12.44.01
Foerster, Hege Lege 13.10.2019 19.29.51
Fokstugu, Mari LIS Lege 12.10.2019 20.33.31

Side 5 av 24