Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Nakken, Ola overlege Lege 15.11.2019 14.45.59
Skeide, Elise Student 15.11.2019 12.30.42
Stang, Hilde Medisinstudent Student 15.11.2019 12.28.11
Hansen, Tine Torjuul Lege i spesialisering, anestesiologi Lege 15.11.2019 11.24.37
Trydal, Carina Lege 15.11.2019 10.40.24
Wisløff, Jon LIS Lege 15.11.2019 09.28.04
Olsen, Maria Student 15.11.2019 09.26.23
Mikkelsen, Thea Falkenberg Lege Lege 15.11.2019 08.58.25
Provan, Sella Aarrestad Seniorforsker, spesialist og overlege i revmatologi Lege 15.11.2019 08.42.22
Johnsen, Boel Lege 15.11.2019 07.03.03
Tenggren, Hanne Overlege Lege 15.11.2019 05.43.08
Schmidt, Greta Lege 15.11.2019 04.57.20
Drottning, Sebastian Barnelege Lege 15.11.2019 00.04.31
Garberg, Håvard Tetlie Lege 14.11.2019 23.12.12
Fartum, Anders Ruud Fastlege, spesialist i allmennmedisin Lege 14.11.2019 22.49.41
Shumba , Linnea Lege Lege 14.11.2019 20.54.41
Peterson, Helene Fjeldvik Legespesialist Lege 14.11.2019 20.32.16
Anonym Lege 14.11.2019 20.06.50
Marcussen, Bjarne N Lege Lege 14.11.2019 18.10.22
McFetridge, Kiva Student 14.11.2019 17.01.35
Langeland, Norvald Professor emeritus Lege 14.11.2019 15.13.18
Rom, Anne Kari Lege 14.11.2019 14.29.28
Anonym Lege 14.11.2019 13.10.36
Hafting, Marit overlege Lege 14.11.2019 13.10.07
Heggestad, Torhild Lege 14.11.2019 11.48.34
Bjerkhaug , Aline Uhirwa Medisin-/forskerlinjestudent Student 14.11.2019 10.18.07
Legernes, Tove allmennlege Lege 13.11.2019 20.01.56
Haaland, Guri Rørosgaard Spes. Barne- og ungdomspsykiatri Lege 13.11.2019 19.34.38
Bull, Nils Seksjonsoverlege Lege 13.11.2019 17.06.06
Wilhelmsen, Jenny Legestudent UiO Student 12.11.2019 19.33.26
Holter Wærstad, Pernille Legestudent UiO Student 12.11.2019 19.33.26
Aanjesen, Trygve Lege 12.11.2019 19.33.26
Kvarme Haug, Brita Lege 12.11.2019 19.33.26
Forsman, Marianne Lege 12.11.2019 19.33.26
Moe, Narve Lege 12.11.2019 19.33.26
Lønberg, Nils Carl Lege 12.11.2019 19.33.26
Førre, Øystein Lege 12.11.2019 19.33.26
Harbitz, Torstein B. Lege 12.11.2019 19.33.26
Myking, Andreas Lege 12.11.2019 19.33.26
Hansteen Dahl, Barbara Lege 12.11.2019 19.33.26
Lystad, Arve Lege 12.11.2019 19.33.26
Vandvik, Bodvar Lege 12.11.2019 19.33.26
Johansen, Inge Lege 12.11.2019 19.33.26
Stangeland, Lodve Lege 12.11.2019 19.33.26
Kulseng-Hanssen, Sigurd Lege 12.11.2019 19.33.26
Storm-Mathisen, Jon professor em. i medisin, UiO Lege 12.11.2019 19.33.26
Mansilla-Tinoco, Rocio Lege 12.11.2019 19.33.26
Ilsaas, Cathrine Lege 12.11.2019 19.33.26
Kolflaath, Jan Lege 12.11.2019 19.33.26
Reiersen, Ola Lege 12.11.2019 19.33.26

Side 5 av 24