Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Byre-Haakensen , Merete Fastlege Lege 13.10.2019 07.55.42
Bødtker-Lenthall, Maren Student 14.10.2019 05.42.52
Bøgwald, Kjell Petter Psykiater Lege 02.12.2019 05.59.42
Bømvik - Fejzic, Jannikken LIS2 indremedisin Lege 13.10.2019 12.09.44
Børhaug, Emilia Medisinstudent Student 22.10.2019 10.18.36
Bøyum, Toril fastlege Ål Lege 14.10.2019 06.08.07
Baarlid, Maren Student Student 28.11.2019 18.19.37
Cacic, Daniel Phd kandidat/LIS Lege 13.10.2019 11.54.08
Callaghan, Solveig Maria Student 15.10.2019 08.35.28
Campbell, Katinka Student 20.11.2019 16.03.43
Carlsen, Karin C. Lødrup Professor Lege 13.10.2019 20.00.06
Carlsen, Oda Cecilie Lødrup Student 13.10.2019 20.09.26
Carstedt, Cecilia ALIS Lege 16.10.2019 18.54.43
Chelsom, Julia Pensjonert overlege Lege 28.11.2019 10.14.19
Clausen, Hanne Forsker Lege 13.10.2019 17.54.32
claussen, Lone Student 19.11.2019 09.50.19
coucheron, dag lege psykiater Lege 14.10.2019 05.02.28
Crozier, Eli fastlege Lege 14.10.2019 15.25.22
Custers, Simone Fastlege Lege 18.10.2019 10.33.05
Dahle , Ylva Student 15.10.2019 05.56.28
Dahle-Andersen, Andrea E. Medisinstudent Student 17.10.2019 12.45.14
Dahlman, Aleksander medisinstudent Student 17.10.2019 12.21.18
Dale, Jon Espen Lege 18.10.2019 16.45.53
Damvall, Daniel Legestudent Student 16.10.2019 14.31.12
Danielsen, Inger Lande Overlege Lege 12.10.2019 21.15.09
Darell, Amanda Student 19.11.2019 14.05.21
de Besche, Kristine Benedikte Arbo Medisinstudent Student 15.10.2019 08.32.31
de Lange, Thomas Overlege Lege 15.10.2019 19.40.42
de Lanlay, Even Student 15.10.2019 09.35.11
del Toro, Maria Student 15.10.2019 08.48.35
Didriksen, Nora Medisinstudent Student 18.10.2019 11.36.01
Dietrichs, Erik Lege i spesialisering / Førsteamanuesis Lege 13.10.2019 13.46.27
Digranes, Øyvind Lege 12.11.2019 19.32.54
Dillekås, Hanna Doktorgradsstipendiat Lege 15.10.2019 06.19.55
Dittmann , Svein Privat praktiserende psykiater Lege 14.10.2019 16.28.37
Djurstedt, Michelle Student 15.10.2019 18.30.44
Doeland, Herman Fastlege Lege 18.12.2019 18.51.00
Draganov, Martin Lege 25.11.2019 12.48.13
Drottning, Sebastian Barnelege Lege 15.11.2019 00.04.31
Drægni, Linn Lege i spesialisering Lege 25.11.2019 09.28.21
Dyrbekk, Anne Pernille Harlem Overlege Lege 12.10.2019 21.10.02
ebbing, cathrine overlege Lege 14.10.2019 20.37.07
Edquist, Stian Medisinstudent Student 14.10.2019 06.54.12
Edvardsen, Magnus Student 19.11.2019 11.46.29
Egeland, Torstein Professor emeritus Lege 14.10.2019 06.10.45
Egey, Andrea overlege Lege 22.10.2019 12.36.19
Eide, Ellen Student 14.10.2019 15.24.48
Eide , Gunn-Vivian Overlege Lege 14.10.2019 17.50.01
Eide, Marte Elise Medisinstudent Student 30.11.2019 08.36.06
Eidissen, Anita Spesialist i allmennmedisin, fastlege Lege 13.10.2019 15.17.48

Side 4 av 24