Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Wahl, Maria Solberg Lege i spesialisering Lege 19.11.2019 14.32.03
Sage, Una Marie Lege Lege 19.11.2019 14.23.53
Darell, Amanda Student 19.11.2019 14.05.21
Hoven, Eila Student 19.11.2019 12.46.44
Edvardsen, Magnus Student 19.11.2019 11.46.29
Walnum Vinje, Vetle Medisinstudent Student 19.11.2019 11.32.34
McClure-Hattrem, Solveig medisinstudent Student 19.11.2019 11.22.31
Bull, Juni Student 19.11.2019 11.20.26
Furru , Solveig Medisinstudent Student 19.11.2019 10.57.44
Joakimsem, Henrik Lykke Student 19.11.2019 10.48.54
Anonym Lege 19.11.2019 10.48.18
Rudlang, Margrethe Medisinstudent Student 19.11.2019 10.39.39
Anonym Medisinstudent Student 19.11.2019 10.24.20
Zeiad, Shaima Student Student 19.11.2019 10.19.39
Nylund, Petter Medisinstudent Student 19.11.2019 10.09.38
Misund, Amalie Student Student 19.11.2019 10.09.02
Skarsfjord, Ida Medisinstudent Student 19.11.2019 10.05.04
Anonym Student 19.11.2019 10.03.11
Øynes, Emma Lu Medisinstudent Student 19.11.2019 09.59.44
Erstad, Fredrik Student 19.11.2019 09.56.51
Olsen, Ida Zhang Student 19.11.2019 09.56.00
Bratberg, Chris-William Westby Student 19.11.2019 09.54.19
Klev, Rakel Student 19.11.2019 09.53.24
Lunde, Ingvild Student 19.11.2019 09.51.52
claussen, Lone Student 19.11.2019 09.50.19
Bondø , Pia Medisinstudent Student 19.11.2019 09.48.04
Strandvold, Karen Student 19.11.2019 09.47.19
Olsen, Erica Josefine Medisinstudent Student 19.11.2019 09.47.07
Lindquist, Andreas Medisinstudent Student 19.11.2019 09.44.27
Bredin, Ida Celine Medisinstudent Student 19.11.2019 09.37.52
Scott, Remi Student 19.11.2019 09.34.32
Kjøndahl, Tone Student 19.11.2019 09.33.13
Nilsen, Emilie Helen Student 19.11.2019 09.32.44
Kaald, Torhild Medisinstudent Student 19.11.2019 09.30.53
Tollånes, Mette C Overlege Lege 19.11.2019 06.51.49
Fossum, Vibeke spesialist i pediatri Lege 18.11.2019 14.15.35
Anonym lege Lege 18.11.2019 11.48.41
Hoff, Geir professor emeritus Lege 18.11.2019 08.50.36
Jensen, Guro Furset Lege 18.11.2019 08.35.16
Enoksen, Kjellaug samfunnsmedisiner og infeksjonsmedisiner Lege 17.11.2019 20.56.05
Tangen , Morten Overlege Lege 17.11.2019 09.22.52
Måseidvåg, Tone Mari Lege Lege 17.11.2019 08.22.43
Ohldieck, Annabel Kardiolog Lege 16.11.2019 22.02.27
Holdø, Ingvild Lege 16.11.2019 20.36.13
Behme, Jan Overlege Lege 16.11.2019 20.27.20
Foldøy Furu, Silje fastlege Lege 16.11.2019 18.19.18
Skårderud, Finn Professor/privatpraktiserende spesialist i psykiatri Lege 16.11.2019 16.53.20
Andreassen, Hege Sivertsen Fastlege Lege 15.11.2019 20.38.55
Rabe, Jakob Student 15.11.2019 17.29.32
Skaare, Dagfinn PhD, spesialist i medisinsk mikrobiologi Lege 15.11.2019 15.49.07

Side 4 av 24