Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Blakstad, Merete Lege 12.11.2019 19.33.26
Blindheim, Mats Student 17.10.2019 19.34.59
Blinkenberg, Jesper Senterleder/fastlege Lege 14.10.2019 07.43.04
Bondø , Pia Medisinstudent Student 19.11.2019 09.48.04
Booth, Mia Student 15.10.2019 11.24.52
Borgen, Marianne Student 15.10.2019 09.11.59
Borgnes, Johann Lege 12.11.2019 19.33.26
Borstad, Ellen Overlege (pensjonert) Lege 10.12.2019 19.13.30
Botnen Akselsen, Alice Student 15.10.2019 13.13.27
Brand, Pablo Allmennlege Lege 13.10.2019 21.05.46
Bratberg, Chris-William Westby Student 19.11.2019 09.54.19
Bratsberg, Nina Sesseng Student 28.11.2019 08.53.47
Brattebø, Guttorm seksjonsoverlege, professor i traumatologi, Haukeland Universitetssykehus & Universitetet i Bergen Lege 16.10.2019 19.47.51
Bredin, Hanna Medisinstudent Student 17.10.2019 11.43.58
Bredin, Ida Celine Medisinstudent Student 19.11.2019 09.37.52
Bredvei, Arne Spes allmennmedisin. Larvik Lege 16.10.2019 22.32.29
Anonym Student 15.10.2019 12.12.25
Breivik , Hege Lege 22.10.2019 19.19.04
Brekke, Ailin Normann Utenlandsstudent Student 15.10.2019 08.30.37
Brekke, Hege Overlege, PhD, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetssjukehus Lege 13.10.2019 13.31.22
Brekke, Mette Professor, Avdeling for allmennmedisin UiO Lege 13.10.2019 12.31.44
Brendbekken, Audun Medisinstudent Student 22.10.2019 12.58.06
Brendbekken, Randi Seksjonsoverlege ved avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet Lege 17.10.2019 05.32.40
Brevig, Rolf Overlege Lege 13.10.2019 20.29.01
Brevig, Trine Overlege Lege 13.10.2019 17.46.37
Brinchmann, Bendik LIS Lege 24.10.2019 12.39.31
Bringeland, Lars LIS 1 Lege 13.10.2019 07.51.36
Brodahl, Knut Ørnes Lege 14.10.2019 10.47.52
Anonym Lege 16.10.2019 10.00.22
Broen, Peder Overlege Lege 15.10.2019 19.04.14
Brummer, Tea Seksjonsoverlege Lege 29.10.2019 15.49.02
Brun, Johan Nicolai professor i infeksjonsmedisin, UiO Lege 12.11.2019 19.33.26
Bruun, Tone Overlege, Folkehelseinstituttet Lege 13.10.2019 16.44.53
Bruusgaard, Dag prof. emeritus Lege 15.10.2019 07.15.22
Bruvoll, Magdeli Lege 14.10.2019 19.29.19
Brühl, Daniela Kommuneoverlege Lege 15.10.2019 08.06.17
Bryne, Britt Jørstad Fastlege Lege 15.10.2019 05.07.48
Bryne, Einar Barnelege Lege 15.10.2019 16.08.54
Bryne, Mikkel Student Student 16.10.2019 13.30.57
Brøgger, Helga Bergem Overlege Lege 13.10.2019 18.02.37
Brørs, Daniel LiS2 Lege 13.10.2019 08.58.20
Braathen, Anna Student 31.10.2019 13.07.02
Braathen, Ingrid Lege Lege 13.10.2019 14.39.23
Bucher, Jonas LIS1 Lege 14.10.2019 16.14.09
Buer, Signe Haaland Student Student 16.10.2019 13.09.46
Bull, Juni Student 19.11.2019 11.20.26
Bull, Nils Seksjonsoverlege Lege 13.11.2019 17.06.06
Busund, Marit Student 14.10.2019 11.12.24
Busund, Rolf Overlege Lege 14.10.2019 04.25.29
Buunk, Anette Vibeke Fastlege Lege 15.10.2019 20.26.35

Side 3 av 24