Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Grimsrud, Marit Phd-stipendiar Lege 13.10.2019 11.15.48
Eliassen, Knut Eirik Fastlege, Voss og Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen Lege 13.10.2019 11.24.27
Fossum, Guro Haugen Spesialist i øre-nese-halssykdommer, postdoktor ved avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo Lege 13.10.2019 11.26.27
Mosling, Marte Student Student 13.10.2019 11.34.36
Langbakk, Per Kristoffer Fastlege Lege 13.10.2019 11.34.54
Songstad, Nils Thomas Barnelege Lege 13.10.2019 11.36.58
Berg , Lars Anda Student Student 13.10.2019 11.40.21
Tjelflaat, Emilie Lege i Spesialisering Del 1 Lege 13.10.2019 11.40.33
Aasheim, Erlend Avdelingsdirektør, tidligere fylkeslege Lege 13.10.2019 11.45.52
Emami, Avishan Sykehjemslege Lege 13.10.2019 11.46.32
Knudsen , Eivor Medisinstuden Lege 13.10.2019 11.46.42
Anonym Overlege/Radiolog Lege 13.10.2019 11.53.26
Cacic, Daniel Phd kandidat/LIS Lege 13.10.2019 11.54.08
Tran, Elisabeth Medisinstudent Student 13.10.2019 11.57.20
Anonym Student Student 13.10.2019 12.05.29
Bømvik - Fejzic, Jannikken LIS2 indremedisin Lege 13.10.2019 12.09.44
Norstad, Jarle Lege i spesialisering, barnemedisin Lege 13.10.2019 12.11.44
McLean, Emily Medisinstudent Student 13.10.2019 12.16.41
Sæther, Oline Medisinstudent Student 13.10.2019 12.17.30
Anvik, Tor Lege Lege 13.10.2019 12.22.21
Lemvik, Inger Marie Fastlege Lege 13.10.2019 12.28.43
Brekke, Mette Professor, Avdeling for allmennmedisin UiO Lege 13.10.2019 12.31.44
Hernes, Susanne Overlege Lege 13.10.2019 12.50.48
Wågø, Kathrine LIS, St. Olavs Lege 13.10.2019 12.52.27
Lehmann, Kaia Emilie Medisinstudent Student 13.10.2019 13.12.31
Lilaas Larsen , Karianne LIS onkologi Lege 13.10.2019 13.15.49
Brekke, Hege Overlege, PhD, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetssjukehus Lege 13.10.2019 13.31.22
Sørensen, Frode Overlege Lege 13.10.2019 13.33.29
Heger, Tove Overlege anestesi Lege 13.10.2019 13.35.13
Kvåle, Rune Overlege Lege 13.10.2019 13.35.48
Homlong, Lisbeth Spesialist i allmennmedisin, seniorrådgiver, PhD Lege 13.10.2019 13.38.14
Lee-Ødegård, Sindre LIS1 vikar Lege 13.10.2019 13.40.06
Lillelien, Lisa LIS3 anestesi Lege 13.10.2019 13.40.32
Sæther , Sarah Kommunelege Lege 13.10.2019 13.41.32
Lien, Hanne Allmennlege Lege 13.10.2019 13.43.19
Grytdal, Mariann Moen Overlege barneavd Drammen sykehus Lege 13.10.2019 13.43.44
Alvsaaker, Kristin Overlege Lege 13.10.2019 13.44.16
Heszlein-Lossius , Hanne Kommunelege Berlevåg, LISlege anestesi Voss sjukehus Lege 13.10.2019 13.45.08
Eimhjellen, Anneli Ertesvåg Overlege Lege 13.10.2019 13.45.17
Dietrichs, Erik Lege i spesialisering / Førsteamanuesis Lege 13.10.2019 13.46.27
Mikalsen, Elin Allmennlege Lege 13.10.2019 13.51.43
Mehmi, Britt Larsen Kommuneoverlege Lege 13.10.2019 14.05.24
Asdal, Karoline Medisinstudent Student 13.10.2019 14.11.05
Laue, Johanna Lege i spesialisering Lege 13.10.2019 14.23.16
Nanz, Christel- Günter Spes.i allmennmedisin Lege 13.10.2019 14.28.44
Ørstavik , Jon Kommuneoverlege Lege 13.10.2019 14.30.00
Sæther, Kjersti Oddvarsdatter Bedriftsoverlege, spesialist i arbeidsmedisin Lege 13.10.2019 14.34.03
Braathen, Ingrid Lege Lege 13.10.2019 14.39.23
Langseth Dahl, Silje Lege Lege 13.10.2019 14.42.10
Røstbakken, Thea Medisinstudent, UiO Student 13.10.2019 14.44.59

Side 3 av 24