Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Anonym Student 21.11.2019 08.41.48
Garre-Fivelsdal, Gina Lege 21.11.2019 02.24.02
Lerum, Julie Sofie Medisinstudent Student 20.11.2019 21.59.03
Høyem, Ingrid Student 20.11.2019 21.21.48
Granan, Lars-Petter Lege 20.11.2019 20.50.47
Torjusen, Marius Lege 20.11.2019 20.50.31
Korbøl, Line Overlege Lege 20.11.2019 20.28.27
Nordløkken, Astri Lege 20.11.2019 19.35.00
Gundersen, Oda Aspenes Student 20.11.2019 18.04.44
Arctander Rosenlund, Ingrid Student 20.11.2019 17.45.42
Leikvoll, Linnea Lege 20.11.2019 17.33.35
Knutsvik, Gøril Lege 20.11.2019 17.31.16
Berg, Øyvind Student 20.11.2019 17.16.01
Valenzuela, Tonje overlege Barne-og ungdomspsykiatri Lege 20.11.2019 17.03.54
Markussen, Vilde Klausen Medisinstudent Student 20.11.2019 16.24.26
Campbell, Katinka Student 20.11.2019 16.03.43
Helle Jakobsen, Frida Student 20.11.2019 16.02.18
Gimse, Ina Medisinstudent Student 20.11.2019 15.41.13
Johnsen, Amalie Lillevold Medisinstudent Student 20.11.2019 14.50.21
Grov, Trygg Rogstad Lege 20.11.2019 13.59.14
Anonym Student 20.11.2019 13.11.42
Flugstad, Anna Medisinstudent Student 20.11.2019 12.44.01
Anonym Medisinstudent Student 20.11.2019 12.20.48
Johansen, Rikke Student 20.11.2019 12.13.44
Svanes, Cecilie overlege, professor Lege 20.11.2019 11.54.48
Watsend Erichsen, Ingunn Elise assiterende fylkeslege, Vestland Lege 20.11.2019 11.51.10
Midtgaard, Kjell Christian Lege 20.11.2019 10.44.34
Lihagen , Anna Student 20.11.2019 10.42.31
Nusselder, Astrid fastlege Lege 20.11.2019 08.47.45
Lien, Eirik Medisinstudent Student 19.11.2019 21.45.15
Minsaas, Yvonne Hagerup Kommuneoverlege Lege 19.11.2019 21.22.21
Anonym Student Student 19.11.2019 20.22.46
Hillesund, Svein Egil Bakkevig Fastlege Lege 19.11.2019 19.13.08
Langli, Marit Student 19.11.2019 18.45.56
Johnsgård, Hannah Fennefoss Medisinstudent Student 19.11.2019 18.28.03
Kohler, Anna Medisinstudent Student 19.11.2019 18.15.02
Hytten, Karsten Avtalespesialist i psykiatri Lege 19.11.2019 17.29.51
Apold, Hilde Overlege Lege 19.11.2019 17.15.12
Rosseland , Håvard LIS1 Lege 19.11.2019 17.14.34
Birkenes, Torunn Student 19.11.2019 16.57.51
Parelius, Ingrid Student 19.11.2019 16.46.57
Langvik-Hansen , Jon Pensjonist Lege 19.11.2019 16.43.39
Lie, Andreas Talgø Student Student 19.11.2019 16.40.54
Liavik Paulsen, Regine Student 19.11.2019 16.15.08
Antonsen, Aurora Johansen Student 19.11.2019 16.09.19
Stette, Fanny Student, UiT Student 19.11.2019 16.05.45
Thomassen, Sofia Student 19.11.2019 15.52.26
Aspeli, Else Marie Medisinstudent Student 19.11.2019 15.16.59
Jakobsen, Aase-Kathrin Student Student 19.11.2019 15.12.49
Løvik , Maria Celine Medisinstudent Student 19.11.2019 14.49.13

Side 3 av 24