Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Clausen, Hanne Forsker Lege 13.10.2019 17.54.32
Hauge, Tone Fastlege Lege 13.10.2019 17.54.27
Skarholt, Knut Fastlege Lege 13.10.2019 17.53.43
Hetland, Rebecca A. Lege Lege 13.10.2019 17.52.51
Solheim, Line Lis 2 Lege 13.10.2019 17.49.19
Brevig, Trine Overlege Lege 13.10.2019 17.46.37
Farbrot , Katinka Overlege Lege 13.10.2019 17.43.26
Holmsen, Solveig Medisinsk rådgiver. Overlege Lege 13.10.2019 17.43.17
Andersen, Karoline Lis1 Lege 13.10.2019 17.42.23
Reigstad, Inga Lege 13.10.2019 17.33.43
Smith-Sivertsen, Tone Konst. overlege. Forsker. Lege 13.10.2019 17.32.35
Sæther, Kristin fastlege Lege 13.10.2019 17.32.29
Nossen, Julie Lege 13.10.2019 17.32.03
Skaar, Elisabeth Lege 13.10.2019 17.27.57
Pont, Johanne Lege 13.10.2019 17.27.54
Aamaas, Jon Vangdal Lege Lege 13.10.2019 17.22.09
Foss, Siri LIS-lege i psykiatri, Spesialist i allmennmedisin Lege 13.10.2019 17.21.24
Steenberg, Christine Lege i spesialisering Lege 13.10.2019 17.21.09
Roksund, Gisle Fastlege Lege 13.10.2019 17.21.07
Anonym Lege 13.10.2019 17.16.46
Wesenberg, Karl Seksjonsoverlege Lege 13.10.2019 17.08.21
Bjerve Eide , Torunn Fastlege Lege 13.10.2019 17.05.52
Bender, Anette Fastlege Lege 13.10.2019 17.01.06
Gravdal , Marte Bakke fastlege Lege 13.10.2019 17.00.02
Gravrok, Charlotte Lege Lege 13.10.2019 16.57.11
Saxe, Johannes Tilsynslege sykehjem Lege 13.10.2019 16.51.43
Bruun, Tone Overlege, Folkehelseinstituttet Lege 13.10.2019 16.44.53
Tandberg, Aud Marie Kommuneoverlege Lege 13.10.2019 16.44.44
Morton , Ingvild Brunborg Overlege Lege 13.10.2019 16.43.09
Anonym Lege i spesialisering Lege 13.10.2019 16.37.07
Revheim, Martha Wilhelmine Breivik Medisinstudent og miljøverner Student 13.10.2019 16.30.27
Bergum, Daniel Anestesilege Lege 13.10.2019 16.23.07
Knutsen-Berge, Ole-Jacob Fastlege Lege 13.10.2019 16.21.31
Syvertsen, Marte Leder EpilepsiNett Lege 13.10.2019 16.15.48
Sørheim, Inga Cecilie Fastlege Lege 13.10.2019 16.15.47
Ekern, Petter Pensjonert overlege Lege 13.10.2019 16.09.45
Tangen, Hanna Medisinstudent UiB Student 13.10.2019 16.05.37
Lien, Berit Marie Spesialist i allmennmedisin Lege 13.10.2019 15.58.33
Fell, Anne Kristin Møller Overlege/forsker Lege 13.10.2019 15.57.40
Hemmingsen , Dagny Legespesialist. Stipendiat. Lege 13.10.2019 15.53.33
Aalberg, Alexander Lege Lege 13.10.2019 15.47.42
Kalsaas, Mona Fastlege.Spesialist i allmennmedisin Lege 13.10.2019 15.46.49
Nilsen, Stein Forsker Lege 13.10.2019 15.38.01
Talsæte, Maiken Lege Lege 13.10.2019 15.36.30
Lindbæk, Morten Professor i allmennmedisin Lege 13.10.2019 15.36.16
Hessen, Jens Olav Barne- og ungdomspsykiater Lege 13.10.2019 15.34.43
Pedersen, Robert Overlege Lege 13.10.2019 15.30.12
Torp, Anders Overlege, Sørlandet sykehus HF Lege 13.10.2019 15.27.13
Stolsmo, Sarita Lege Lege 13.10.2019 15.23.26
Ravlo, Simen Helsestasjonslege Lege 13.10.2019 15.22.58

Side 20 av 24