Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Aukland, Eirik Student 18.10.2019 17.43.22
Anonym Student 15.10.2019 10.58.37
Bakke, Håkon Kvåle LIS anestesi, PhD Lege 12.10.2019 18.25.05
Bakken, Rasmus Medisinstudent med lisens Student 14.10.2019 18.31.54
Baksaas-Aasen, Kjersti Anestesilege, OUS Lege 13.10.2019 21.25.46
Anonym Medisinstudent Student 17.10.2019 20.40.18
Balasingham, Gowthami Medisinstudent Student 15.10.2019 09.58.13
Ballestad, Erik Lege 12.11.2019 19.33.26
Ballo , Solveig Lege Lege 13.10.2019 22.20.38
Baltzersen, Margit Torsvik Student 18.10.2019 11.47.34
Barazandeh, Negar Lege i spesialisering Lege 14.10.2019 10.03.00
Anonym Medisinstudent Student 24.10.2019 19.17.59
Anonym Student Student 15.10.2019 20.29.54
Basso, Trude Overlege PhD, St. Olavs hospital Lege 13.10.2019 09.41.42
Becker, Frank Klinikkoverlege, førsteamanuensisFrank Lege 14.10.2019 07.43.05
Beckmann, Kari Lege Lege 13.10.2019 14.54.50
Behme, Jan Overlege Lege 16.11.2019 20.27.20
Bekken, Kari Overlege Lege 15.10.2019 21.03.29
Bekkenes, John Fastlege Lege 13.10.2019 14.51.36
Bender, Anette Fastlege Lege 13.10.2019 17.01.06
Benestad, Haakon Breien Profesoer em. Lege 14.10.2019 08.27.07
Bentdal, Yngvild Emblem Lege i spesialisering samfunnsmedisin, PhD, FHI Lege 13.10.2019 09.36.20
Berg, Beate Børja Spesialist i allmennmedisin Lege 13.10.2019 06.16.51
Berg, Erik Lege 25.11.2019 15.00.11
Berg, Kristine Karlsrud Lis mikrobiologi Lege 13.10.2019 08.50.19
Berg , Lars Anda Student Student 13.10.2019 11.40.21
Berg, Marit Synnøve Student 18.10.2019 12.03.58
Berg, Rakel Lege 17.10.2019 15.19.37
Berg, Øyvind Student 20.11.2019 17.16.01
Berge, Mathias Wiik Student 17.10.2019 06.55.05
Berge, Trygve Lege/forsker Lege 13.10.2019 19.03.04
Bergene, Ylva Medisinstudent Student 15.10.2019 08.58.02
Berger, Matilla Medisinstudent Student 21.10.2019 21.15.32
Berggren, Nina Andrea Student Student 21.11.2019 21.08.25
Bergmann, Ines Barnelege Lege 10.12.2019 15.42.56
Anonym Lege 15.10.2019 12.24.49
Bergum, Daniel Anestesilege Lege 13.10.2019 16.23.07
Bertilsson, Helena Overlege, phd Lege 17.10.2019 06.59.49
Birkenes, Torunn Student 19.11.2019 16.57.51
Birkhaug, Ida Monn Lege i spesialisering i indremedisin og hematologi Lege 12.10.2019 21.24.57
Bjerkedal, Ingrid Medisinstudent UiB Student 17.10.2019 18.21.36
Bjerke-Johansen , Kjetil Lege 15.10.2019 05.35.19
Bjerkerud , Tor Martin Lege 13.10.2019 20.24.09
Bjerkhaug , Aline Uhirwa Medisin-/forskerlinjestudent Student 14.11.2019 10.18.07
Bjerve Eide , Torunn Fastlege Lege 13.10.2019 17.05.52
Bjørner, Trine Fastlege dr.med Lege 05.11.2019 19.25.45
bjørnerud, tonje Medisinstudent Student 22.10.2019 10.16.03
Bjørnstad-Tuveng, Tor H Kommuneoverlege Lege 13.10.2019 11.15.21
Bjørnaas, Mari Overlege Lege 14.10.2019 08.43.25
Bjånesøy, Vår Student Student 30.10.2019 09.31.23

Side 2 av 24