Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Hestnes, Sigrid Helgemo Lege i spesialisering i psykiatri, Sykehuset i Vestfold Lege 13.10.2019 06.18.02
Fossesholm, Gunhild Therese Fastlege, spesialist i allmennmedisin Lege 13.10.2019 06.35.06
Jakobsen, Kristin Alise Barne- og ungdomspsykiater Lege 13.10.2019 06.36.39
Nerbø, Ingvild K LiS-1 Lege 13.10.2019 06.38.30
Ryste, Stian Lege i spesialisering Lege 13.10.2019 06.43.11
Pahle, Andreas Fastlege Lege 13.10.2019 06.44.37
Rosenberg, Steffen Kommunelege Lege 13.10.2019 06.50.16
Litleskare, Sverre Lege og forsker Lege 13.10.2019 06.53.21
von Erpecom , Vivi Ass kommuneoverlege Lege 13.10.2019 07.07.11
Rønning, Benedicte LiS indremedisin Lege 13.10.2019 07.08.56
Heramb, Cecilie PhD, Lege i spesialisering Lege 13.10.2019 07.14.40
Svanevik, Marius Overlege Lege 13.10.2019 07.21.18
Hoven, Heidi Overlege radiologi, HUS Lege 13.10.2019 07.26.48
Vormdal , Silje Marie Lege i spesialisering Lege 13.10.2019 07.33.12
Pukstad, Brita Prodekan innovasjon og ph.d.-utdanning, Fakultet for medisin og helsevitenskap NTNU. Utdanningskoordinerende overlege, St.Olavs Hospital. Trondheim. Lege 13.10.2019 07.38.30
Tilseth, Rune Overlege Lege 13.10.2019 07.38.46
Vikin, Truls Overlege Lege 13.10.2019 07.46.42
Bringeland, Lars LIS 1 Lege 13.10.2019 07.51.36
Byre-Haakensen , Merete Fastlege Lege 13.10.2019 07.55.42
Gudmundsdottir, Helga Overlege Lege 13.10.2019 07.59.20
Wensaas, Knut-Arne Fastlege Lege 13.10.2019 08.06.48
Skrede, Kjersti Allmennlege i spesialisering Lege 13.10.2019 08.10.44
Ørbo, Hilde LIS1 Lege 13.10.2019 08.11.09
Menchini, Robin LiS anestesiologi Lege 13.10.2019 08.13.28
Arnesen, Trude Overlege Dr. med Lege 13.10.2019 08.20.57
Anonym Overlege Lege 13.10.2019 08.20.59
Lindheim-Minde, Barbro Lege Lege 13.10.2019 08.32.28
Johansen, Veronika LIS onkologi Lege 13.10.2019 08.37.07
Berg, Kristine Karlsrud Lis mikrobiologi Lege 13.10.2019 08.50.19
Brørs, Daniel LiS2 Lege 13.10.2019 08.58.20
Hjorth-Hansen, Anna Lis2 Lege 13.10.2019 09.16.51
Skow, Marius Legevaktslege Lege 13.10.2019 09.20.50
Hlauschek, Gernot Overlege Lege 13.10.2019 09.25.32
Hansen, Lars Erik Bydelsoverlege og avdelingsdirektør bydel Grünerløkka Lege 13.10.2019 09.33.42
Helle-Valle, Jens LIS1 Lege 13.10.2019 09.33.55
Bentdal, Yngvild Emblem Lege i spesialisering samfunnsmedisin, PhD, FHI Lege 13.10.2019 09.36.20
Basso, Trude Overlege PhD, St. Olavs hospital Lege 13.10.2019 09.41.42
Haider, Sammra LIS2 Lege 13.10.2019 09.51.47
Nielsen, Andreas Fleten LIS3 Lege 13.10.2019 09.55.33
Nordberg, Lena Lege i spesialisering Lege 13.10.2019 10.03.09
Svagård, Tron Magnar Psykiater Lege 13.10.2019 10.03.12
Gamst, Laila Medisinstudent ved UiT Student 13.10.2019 10.13.27
Ghadir, Jamileh Overlege Lege 13.10.2019 10.14.44
Sønnesyn, Kristin Eidsheim Lege i spesialisering Lege 13.10.2019 10.33.07
Røsberg , Alexander Løve Lege i spesialisering Lege 13.10.2019 10.48.57
Holmen, Lillian LIS i Rus- og avhengighetsmedisin Lege 13.10.2019 10.50.32
Neergård, Nora Malene LIS1 Lege 13.10.2019 11.00.39
Sønnesyn, Hogne Overlege Lege 13.10.2019 11.11.54
Sviland, Malin Elisabeth Medisinstudent Student 13.10.2019 11.14.36
Bjørnstad-Tuveng, Tor H Kommuneoverlege Lege 13.10.2019 11.15.21

Side 2 av 24