Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Skaatun, Sofia Lando LIS i barnesykdommer Lege 27.11.2019 21.04.53
Stordahl, Harald Klinikksjef Lege 27.11.2019 13.44.49
Anonym Student 27.11.2019 13.39.44
Ihlen, Carl R. spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin Lege 27.11.2019 09.12.31
Tahir, Aminah Lis Lege 27.11.2019 07.02.09
Nordeng Mellem, Katrine Student Student 27.11.2019 06.03.37
Reinertsen , Bjørg Aasland Lege Lege 26.11.2019 21.05.09
Sebjørnsen, Anne Kathrine Overlege Lege 26.11.2019 19.47.34
Kristinsson, Karl Legespesialist Lege 26.11.2019 16.52.24
Modalsli, Ellen Lege Lege 26.11.2019 10.04.56
Holte, Tor Lege 26.11.2019 07.59.10
Sørensen, Line Apeland Lege 26.11.2019 06.51.40
Fardal, Hilde Lege i Spesialisering Lege 26.11.2019 00.38.32
Maagaard, Truls Ola Overlege Lege 25.11.2019 21.25.09
Anonym Lege 25.11.2019 20.37.11
Anonym Student 25.11.2019 20.14.48
Arntzen, Wenche Lege 25.11.2019 18.05.18
Knobloch, Rainer Günter overlege St. Olavs Hospital Lege 25.11.2019 15.59.45
Georén, Bengt pensj. kommunelege Lege 25.11.2019 15.14.56
Berg, Erik Lege 25.11.2019 15.00.11
Kjernli, Thomas Romsaas Overlege Lege 25.11.2019 14.56.12
Normann Aspelund, Kjersti LIS 1 Lege 25.11.2019 13.04.26
Draganov, Martin Lege 25.11.2019 12.48.13
Madslien, Valborg Radiolog Lege 25.11.2019 12.42.05
Anonym Lege i spesialisering Lege 25.11.2019 12.31.05
Drægni, Linn Lege i spesialisering Lege 25.11.2019 09.28.21
Ovesen, Karianne Lege 25.11.2019 09.17.40
Hyldmo, Åsne Ask Overlege Lege 25.11.2019 07.18.28
Skjeie, Holgeir Lege 24.11.2019 23.08.54
Omenås, Ivar Anestesilege Lege 24.11.2019 22.49.20
Gaustad , Andreas Student 24.11.2019 22.20.55
Kjelby, Eirik Overlege Lege 24.11.2019 22.01.38
Hernandez, Kari Lege 24.11.2019 19.15.41
Rotevatn, Asbjørn Magnar Pensjonist( tidligere fastlege og rådgivende lege NAV) Lege 24.11.2019 12.00.53
Fosså, Vegard Student 23.11.2019 22.54.45
Gál Nordahl, Peter LIS ØNH Lege 23.11.2019 14.30.29
Følling, Ivar Lege 23.11.2019 10.05.00
Jacobsen, Trine Fastlege Lege 22.11.2019 21.25.03
Garfors, Kjersti Instebø Lege 22.11.2019 20.21.18
Kalgraff, Anne Sykehjemslege, Ringsaker kommune Lege 22.11.2019 17.52.49
Anonym Student 22.11.2019 17.32.30
Angell, Runa Lis1 Lege 22.11.2019 09.24.58
Warncke, Markus Lege 22.11.2019 07.40.01
Berggren, Nina Andrea Student Student 21.11.2019 21.08.25
Nilsen, Morten Medisinstudent Student 21.11.2019 17.57.22
Lilleås, Eivind Lege 21.11.2019 17.45.12
Hauståker, Henrik LIS1 Lege 21.11.2019 13.26.18
Kvalsvik, Hans Fastlege Lege 21.11.2019 11.49.48
Ernstsen, Trygve Medisinstudent Student 21.11.2019 11.22.27
Anonym Student 21.11.2019 08.41.48

Side 2 av 24