Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Thorstensen, Wenche Moe Overlege ØNH, PhD, 1.amanuensis Lege 13.10.2019 19.42.09
Anonym LIS Lege 13.10.2019 19.39.27
Michaelsen, Hans Jacob Avdelingsoverlege Lege 13.10.2019 19.35.52
Stockkamp, Antje Fastlege Lege 13.10.2019 19.35.33
Stuestøl, Vibeke Fastlege Lege 13.10.2019 19.34.47
Knapp, Jonill Margrethe Fjellheim Medisinstudent Student 13.10.2019 19.33.13
Falkegård, Marit Lege 13.10.2019 19.32.58
Henriksen, Stine-Marie Lege Lege 13.10.2019 19.31.21
Foerster, Hege Lege 13.10.2019 19.29.51
Øren, Tom Ole Spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin Lege 13.10.2019 19.23.32
Srikanthan , Nirthiga Allmennlege Lege 13.10.2019 19.19.54
Leknesund , Margrete Lege Lege 13.10.2019 19.14.32
Holman, Peder Lege 13.10.2019 19.14.22
Smedsland, Solveig Katrine Overlege Lege 13.10.2019 19.13.11
Bonnevie, Tora Førsteamanuensis Lege 13.10.2019 19.09.17
Roksund Carlsson, Ella Allmennlege Lege 13.10.2019 19.07.41
Skuseth, Marianne ALIS Lege 13.10.2019 19.06.54
Berge, Trygve Lege/forsker Lege 13.10.2019 19.03.04
Ligaard, Johanne Student 13.10.2019 19.02.28
Ølness, Ingrid Lege 13.10.2019 19.02.05
Espeland, Torvald Lege i spesialisering og stipendiat Lege 13.10.2019 18.57.30
Lid, Torgeir Gilje Lege 13.10.2019 18.57.29
Achtentuch, Anette Nielsen Lege 13.10.2019 18.53.33
Ruud, Trone Lege 13.10.2019 18.48.53
Ravn , Lisabeth Lege i spesialisering Lege 13.10.2019 18.43.34
Eig, Ruth Lege Lege 13.10.2019 18.41.52
Lyslo, Ingvill Lege 13.10.2019 18.40.28
Sæveraas, Snorre Brundtland Lege 13.10.2019 18.39.38
Trandem, Inger Hilde Kommuneoverlege Lege 13.10.2019 18.39.29
Skrøppa, Siri Overlege Lege 13.10.2019 18.35.41
Andreassen, Bjørn Egil Lege 13.10.2019 18.33.25
Anonym Lege 13.10.2019 18.32.10
Nyborg, Gunhild Alvik Postdoktor Lege 13.10.2019 18.30.05
Tveit , Sjur LIS Lege 13.10.2019 18.29.12
Rosenberg-Plyhn, Birgitte Lege 13.10.2019 18.25.35
Teigen, Cecilie Lege Lege 13.10.2019 18.23.25
Anonym Overlege Lege 13.10.2019 18.21.57
Holen, Børge Lege 13.10.2019 18.18.23
Smievoll, Vilde Fosso Stud. Med. Student 13.10.2019 18.14.44
Luneng, Rolf Lege Lege 13.10.2019 18.14.26
Scheen , Hanne Kommunelege Lege 13.10.2019 18.11.18
Tveit, Lars Lis Lege 13.10.2019 18.09.46
Johansen, Johanna Heiberg Fastlege Lege 13.10.2019 18.09.39
Garberg, Hedda Lege 13.10.2019 18.08.39
Straume, Hanne Kommuneoverlege Lege 13.10.2019 18.05.14
Brøgger, Helga Bergem Overlege Lege 13.10.2019 18.02.37
Oppedal, Tuva Lege 13.10.2019 18.02.29
Tønne, Brita Student 13.10.2019 18.00.46
Valla, Åse Fastlege Lege 13.10.2019 17.58.22
Steigen, Terje Overlege, 1. Amanuensis Tromsø Lege 13.10.2019 17.58.08

Side 19 av 24