Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Anonym LIS1 Lege 14.10.2019 04.55.20
Busund, Rolf Overlege Lege 14.10.2019 04.25.29
Opdahl, Ragnhild Vikan Lege i spesialisering, anestesi Lege 14.10.2019 04.20.55
Askjer, John Fredrik LIS1 Lege 14.10.2019 03.49.48
Heyerdahl, Fridtjof Overlege Lege 13.10.2019 23.22.39
Jacob , Ina Lovise Lege 13.10.2019 23.00.35
Michaelsen , Anette Kristine LIS1 Lege 13.10.2019 22.59.50
Husby, Jenny Hild Aase Overlege Lege 13.10.2019 22.48.21
Høvik, Hans Fastlege Lege 13.10.2019 22.27.41
Ballo , Solveig Lege Lege 13.10.2019 22.20.38
Riise, Nina Lege 13.10.2019 22.10.19
Folmo, Espen Allmennlege Lege 13.10.2019 22.07.58
Glad, Ragnhild Overlege UNN Lege 13.10.2019 22.02.44
Sandbakken, Elisabeth Student 13.10.2019 22.01.27
Øgaard, Øystein Fjetland Kommuneoverlege Lege 13.10.2019 21.54.29
Espvik, Heidi J Overlege mikrobiologi Lege 13.10.2019 21.51.37
Valeur, Hanne Støre Phd-stipendiat samfunnsmedisin Lege 13.10.2019 21.31.41
Baksaas-Aasen, Kjersti Anestesilege, OUS Lege 13.10.2019 21.25.46
Medalen, Solveig Glasø Lege i spesialisering Lege 13.10.2019 21.19.44
Grytås, Lisa Lege 13.10.2019 21.08.19
Brand, Pablo Allmennlege Lege 13.10.2019 21.05.46
Skovdahl, Helene Kolstad Stipendiat Lege 13.10.2019 20.58.38
Sørensen, Bjarte Fastlege Lege 13.10.2019 20.54.33
Kirste, Unni pensjonert overlege Lege 13.10.2019 20.53.59
Lie, Anne Kveim Førsteamanuensis Lege 13.10.2019 20.53.20
Øvregard, Marie-Therese Student 13.10.2019 20.52.52
Lund, Randi Størdal Overlege Lege 13.10.2019 20.45.59
Amiry-Moghaddam, Mahmood Professor Lege 13.10.2019 20.38.12
Gisnås, Nora Lindheim Lege i spesialisering, akutt og mottaksmedisin Lege 13.10.2019 20.36.10
Steinsvik, Elisabeth Stipendiat Lege 13.10.2019 20.32.20
Siguina, Polina Student 13.10.2019 20.32.06
Anonym Lege 13.10.2019 20.30.50
Brevig, Rolf Overlege Lege 13.10.2019 20.29.01
Lyngset, Erling Lege 13.10.2019 20.25.13
Bjerkerud , Tor Martin Lege 13.10.2019 20.24.09
Jetlund, Mari Lege 13.10.2019 20.19.37
Granmar, Enea Fastlege Lege 13.10.2019 20.17.32
Stensjøen , Anne Line Lege i spesialisering Lege 13.10.2019 20.11.00
Anonym Student 13.10.2019 20.10.12
Carlsen, Oda Cecilie Lødrup Student 13.10.2019 20.09.26
Lwin, Elen Naomi Våga Student 13.10.2019 20.08.36
Stray-Pedersen, Marit LIS Lege 13.10.2019 20.07.54
Kessler, Jørg Lege 13.10.2019 20.04.58
Carlsen, Karin C. Lødrup Professor Lege 13.10.2019 20.00.06
Wilberg, Lone Eriksdatter Lege Lege 13.10.2019 19.56.39
Larsen, Jeanette Brun Lis3 Lege 13.10.2019 19.50.05
Jørgensen, Geir Overlege Lege 13.10.2019 19.49.19
Sayed, Leila Medisinsk rådgiver Lege 13.10.2019 19.48.10
Wiese-Hansen, Hanne Student 13.10.2019 19.45.00
Skipar, Kjersti Overlege Lege 13.10.2019 19.42.50

Side 18 av 24