Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Hermansen, Mia Lege Lege 14.10.2019 15.25.05
Eide, Ellen Student 14.10.2019 15.24.48
Schaathun, Kathrine H Lege 14.10.2019 15.22.17
Karlsen, Remi André Forskerlinjestudent Student 14.10.2019 15.16.13
Kjærheim, Kristina Lege 14.10.2019 15.11.43
Karstad, Rigmor Kristin Overlege Lege 14.10.2019 15.10.41
Ulvestad, Bente Lege Lege 14.10.2019 15.06.48
Hval, Kjetil Lege 14.10.2019 14.29.46
Adan, Nasreen Lege 14.10.2019 13.49.56
Walstad, Kirsti LIS1-lege Lege 14.10.2019 13.38.06
Hoel, Ida Marie Stipendiat UiB Lege 14.10.2019 13.30.30
Anonym Fastlegevikar Lege 14.10.2019 13.25.23
Østby, Kristian Lege 14.10.2019 13.25.05
Sørvoll, Ingvil Lege 14.10.2019 13.16.11
Lægreid, Ingvild Overlege Lege 14.10.2019 13.15.31
Hellenes, Olav Mørkved Fastlege Lege 14.10.2019 12.54.56
Loftsgaard, Lise Skogstad Lege 14.10.2019 12.35.56
Indrebø, Tor pensjonert overlege Lege 14.10.2019 12.23.04
Larsen, Morten Fastlege Lege 14.10.2019 12.22.10
Lindholm, Astri pensjonist. Spesialist i Arbeidsmedisin. Lege 14.10.2019 12.19.57
Kehlet, Karsten Lege 14.10.2019 12.08.00
Andersen, Camilla Sandvik Lege 14.10.2019 12.00.07
Lunder, Oda Vardenær Lege i spesialisering Lege 14.10.2019 11.52.17
Platou, Waldemar Privatpraktiserende Lege 14.10.2019 11.49.20
Hagen Bjurstrøm, Inger LIS1 Lege 14.10.2019 11.49.15
Anonym Lege 14.10.2019 11.46.03
Golding, Michael lege Lege 14.10.2019 11.45.53
Busund, Marit Student 14.10.2019 11.12.24
Vinge-Holmquist, Kristine Turnuslege allmennpraksis Lege 14.10.2019 11.08.39
Røysland, Tormod Pensj. Anestesilege Lege 14.10.2019 11.03.45
Kristiansen, Madeleine Lege 14.10.2019 11.00.45
Rivedal, Sara Hydle Student 14.10.2019 10.49.04
Brodahl, Knut Ørnes Lege 14.10.2019 10.47.52
Natvig, Solveig Pensjonert radiolog Lege 14.10.2019 10.41.39
Holmsen, Solveig Thorp MD, MPH. Medisinsk rådgiver og lege Nasjonal kompetansetjeneste for amming. Overlege Oslo Skadelegevakt. Lege 14.10.2019 10.41.37
Høiland Hove, Ida Lege 14.10.2019 10.32.16
Olsen Fossmark , Maria LIS1 (lege i spesialisering del 1) Lege 14.10.2019 10.11.09
Picker, Wolfgang Lege 14.10.2019 10.08.04
Barazandeh, Negar Lege i spesialisering Lege 14.10.2019 10.03.00
Tjora, Hilde Lunde Stipendiat Lege 14.10.2019 09.57.37
Slinning, Marius Garland Student 14.10.2019 09.56.24
Høye, Anne Lege/psykiater Lege 14.10.2019 09.55.42
Alm, Johannes Student 14.10.2019 09.47.51
Ringvoll, Ådne Nestleder, Norsk medisinstudentforening Student 14.10.2019 09.43.11
Gopinathan, Unni Forsker, Fhi Lege 14.10.2019 09.39.05
Sommerfeldt, Line Lege Lege 14.10.2019 09.35.30
Wester, Knut Professor emeritus, Nevrokirurgi, Universitetet i Bergen. Lege 14.10.2019 09.00.51
Johannessen, Hans-Olaf Lege Lege 14.10.2019 08.50.05
Eskerud, Ingeborg Stipendiat, klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen Lege 14.10.2019 08.46.11
Bjørnaas, Mari Overlege Lege 14.10.2019 08.43.25

Side 16 av 24