Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Østberg Moan, Kristin Student 15.10.2019 09.16.17
Tangen, Synne Flatlandsmo Medisinstudent Student 15.10.2019 09.12.39
Borgen, Marianne Student 15.10.2019 09.11.59
Vikøyr, Ingeborg Student 15.10.2019 09.09.03
Bergene, Ylva Medisinstudent Student 15.10.2019 08.58.02
Fosseide, Marianne Student Student 15.10.2019 08.52.37
Yassin Osman, Rando Student 15.10.2019 08.52.27
Hemmer, Marte Lege 15.10.2019 08.49.24
Oldervoll, Maria Hille Student 15.10.2019 08.48.37
del Toro, Maria Student 15.10.2019 08.48.35
Myklebust, Guro Student 15.10.2019 08.47.53
Sørensen, Emma Stavnar Student 15.10.2019 08.45.19
Anonym Student 15.10.2019 08.43.39
Tryggestad Berre, Karin Student 15.10.2019 08.42.01
Fostervoll Svendson, Isac Medisinstudent, NTNU Student 15.10.2019 08.41.04
Vrålstad, Frederik Student 15.10.2019 08.39.43
Mørreaunet, Thea Berdal Student 15.10.2019 08.38.53
Nyen, Sigrid Langfeldt Student 15.10.2019 08.38.34
Theodorsen , Eirin Overlege Lege 15.10.2019 08.36.56
Callaghan, Solveig Maria Student 15.10.2019 08.35.28
Midthus, Ninnie Medisinstudent Student 15.10.2019 08.33.15
de Besche, Kristine Benedikte Arbo Medisinstudent Student 15.10.2019 08.32.31
Hoddevik, Renate Medisinstudent Student 15.10.2019 08.31.01
Brekke, Ailin Normann Utenlandsstudent Student 15.10.2019 08.30.37
Kumle, Merethe Lege 15.10.2019 08.24.42
Midbøe, Anne Sofie Student 15.10.2019 08.17.16
Moen, Jon Magnus Overlege Lege 15.10.2019 08.11.01
Årebukt, Mari Støle Student 15.10.2019 08.09.25
Mykleby, Ingeborg Student 15.10.2019 08.08.15
Brühl, Daniela Kommuneoverlege Lege 15.10.2019 08.06.17
Sortvik, Urd Medisinstudent Student 15.10.2019 07.58.30
Reiberg, Trym Student 15.10.2019 07.56.07
Stiksrud, Birgitte Lege Lege 15.10.2019 07.50.26
Olafsdottir, Asta Sol Medisinstudent Student 15.10.2019 07.43.57
Anonym Lege 15.10.2019 07.41.09
Einhausen, Emma Medisinstudent Student 15.10.2019 07.39.07
Wagenheim, Cecilie Student 15.10.2019 07.28.17
Hole, Mikal Jacob Lege, ph.d. stipendiat OUS. Lege 15.10.2019 07.18.53
Bruusgaard, Dag prof. emeritus Lege 15.10.2019 07.15.22
Eliassen, Katja Medisinstudent Student 15.10.2019 07.13.28
Prydz, Katrine ALIS, stipendiat Lege 15.10.2019 07.05.09
Nyquist, Marie Kaltenborn Student 15.10.2019 06.47.09
Dillekås, Hanna Doktorgradsstipendiat Lege 15.10.2019 06.19.55
Tylleskar, Thorkild Prof Lege 15.10.2019 06.13.50
Setterberg, Ingunn Elise Legestudent Student 15.10.2019 06.09.18
Aakhus, Eivind Overlege Lege 15.10.2019 05.58.52
Dahle , Ylva Student 15.10.2019 05.56.28
Welle-Strand, Augusta Horn Student 15.10.2019 05.55.29
Bjerke-Johansen , Kjetil Lege 15.10.2019 05.35.19
Vereide, Ragnhild Medisinstudent Student 15.10.2019 05.08.30

Side 13 av 24