Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Holmedahl, Nils Henrik Avdelingsoverlege Lege 15.10.2019 13.41.58
Johnsen, Linn Medisinstudent Student 15.10.2019 13.22.41
Schei, Kasper PhD-stipendiat Lege 15.10.2019 13.18.32
Omdahl, Karoline Medisinstudent Student 15.10.2019 13.16.59
Botnen Akselsen, Alice Student 15.10.2019 13.13.27
Tjomsland, Lars Student 15.10.2019 13.08.37
STEFANSSON, Ingunn Overlege Lege 15.10.2019 13.08.02
Holthe, Marie Student Student 15.10.2019 13.00.24
Anonym Lege 15.10.2019 12.24.49
Anonym Student 15.10.2019 12.12.25
Stokke, Anne Sigrid Lindblad Student 15.10.2019 11.50.10
Ånonsen, Magne Bergh Spesialist i allmennmedisin, fastlege Lege 15.10.2019 11.38.42
Sivakumar, Niruja Student 15.10.2019 11.37.41
Fossmark, Anna Student 15.10.2019 11.31.38
Skaug, Ingvild Medisinstudent Student 15.10.2019 11.31.36
Vinje Sandvik, Ida Student 15.10.2019 11.30.35
Vislie-Bjørdal, Charlotte H. Fastlege Lege 15.10.2019 11.27.01
Søfteland, Eirik Østensen Student 15.10.2019 11.26.45
Jensen, Lars Petter Overlege Lege 15.10.2019 11.26.37
Anonym Student 15.10.2019 11.26.23
Booth, Mia Student 15.10.2019 11.24.52
Arntzen, Trine Student 15.10.2019 11.19.15
Elgheim, Karoline Ytterdal Student 15.10.2019 11.06.39
Schmidt, Gisle Lege 15.10.2019 11.00.48
Haugland, Endre Medisinstudent Student 15.10.2019 11.00.30
Anonym Student 15.10.2019 10.58.37
Svendsn, Andrea Student Student 15.10.2019 10.57.21
Mehlum, Lars Ivar Lege 15.10.2019 10.53.12
Sakshaug, Cristoffer Student 15.10.2019 10.48.41
Schjetne, Ole Bernt Pensjonert overlege Lege 15.10.2019 10.41.42
Haarr Hatlo, Cornelia Medisinstudent Student 15.10.2019 10.32.52
Arratoon, Tim Robin Medisinstudent Student 15.10.2019 10.31.19
Galta, Magnus Student 15.10.2019 10.29.07
Grung, Ina Lege 15.10.2019 10.24.17
Thorkildsen, Marianne Student 15.10.2019 10.18.56
Ovnerud, Ingrid Student 15.10.2019 10.18.22
Ye, Kristian Student 15.10.2019 10.07.02
Svartsund, Tiril Matilde Medisinstudent Student 15.10.2019 09.59.44
Balasingham, Gowthami Medisinstudent Student 15.10.2019 09.58.13
Anonym Student 15.10.2019 09.50.18
Ur, Håvard Medisinstudent Student 15.10.2019 09.49.19
Jørum, Ingrid Lis1 Lege 15.10.2019 09.45.07
Anonym Student 15.10.2019 09.44.18
Fjeld, Maria Lege i spesialisering Lege 15.10.2019 09.41.01
de Lanlay, Even Student 15.10.2019 09.35.11
Nome, Oda Student 15.10.2019 09.32.47
Ravlo, Tine Lege Lege 15.10.2019 09.32.13
Kaltenborn, Kim Fastlege Lege 15.10.2019 09.30.12
Øvreness, Thea Student 15.10.2019 09.27.32
Fagerli, Erlend Student 15.10.2019 09.23.39

Side 12 av 24