Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Anonym Student Student 15.10.2019 20.29.54
Buunk, Anette Vibeke Fastlege Lege 15.10.2019 20.26.35
mwanaupanga, joseph hamis stud.med Student 15.10.2019 20.17.25
Lossius, Silje Hope Medisinstudent Student 15.10.2019 20.08.51
Mynarek, Ida Maria PhD-stipendiat Lege 15.10.2019 20.05.08
Kvamme, Rasmus Odland Student 15.10.2019 19.57.30
Kvinnsland, Stine Syversen Fastlege Lege 15.10.2019 19.53.04
de Lange, Thomas Overlege Lege 15.10.2019 19.40.42
Mynarek, Maren Student Student 15.10.2019 19.36.02
Holm, Siw Student Student 15.10.2019 19.25.26
Mynarek, Georg Karl Overlege Lege 15.10.2019 19.19.18
Andersen, Marike Medisinstudent Student 15.10.2019 19.18.34
Broen, Peder Overlege Lege 15.10.2019 19.04.14
Ellingsen, Trygve Sølberg Lege 15.10.2019 18.58.32
Jakobsen, Gunn Signe Lege 15.10.2019 18.57.55
Reiersen, Anne Therese Overlege Lege 15.10.2019 18.34.37
Djurstedt, Michelle Student 15.10.2019 18.30.44
Østlyngen, Siv-Astrid Øyen Student 15.10.2019 18.26.08
Høeg Halvorsen, Anniken Student 15.10.2019 18.25.41
Haakonsen, Sigurd Lis 2 indremedisin Lege 15.10.2019 18.08.50
Høiby, Martin Student 15.10.2019 17.58.53
Kinge, Einar Nevrolog Lege 15.10.2019 17.25.15
Frøyen, Ingrid Student 15.10.2019 17.16.08
Solbu, Marit Dahl Overlege Lege 15.10.2019 17.13.42
Hegdahl, Hanne Keyser Stipendiat, UiB Lege 15.10.2019 17.04.54
Mikkelen, Gustav overlege, førsteamanuensis Lege 15.10.2019 17.03.32
Kristiansen, Hege Barnelege Lege 15.10.2019 16.38.58
Fjetland, Siri Hole Medisinstudent UiB Student 15.10.2019 16.38.05
Pleym , Karina Lege 15.10.2019 16.33.31
Eliassen, Christina Overlege BUP Voss Lege 15.10.2019 16.26.15
Øye, Kathrine Fastlege Lege 15.10.2019 16.09.11
Bryne, Einar Barnelege Lege 15.10.2019 16.08.54
Evensen , Thomas Student 15.10.2019 16.07.07
Madsen, Rein Student 15.10.2019 16.06.21
Klemetsdal, Bjørg Lege 15.10.2019 16.01.10
Thorn, Anders Lege 15.10.2019 16.00.46
Ghaffari, Deniz Student Student 15.10.2019 15.55.35
Akhtar, Saima Lis kirurgi Lege 15.10.2019 15.51.37
Rygh, Ellen Pensjonist Spes. Samfunnsmedisin Lege 15.10.2019 15.36.09
Heier, Martin Lege 15.10.2019 15.20.46
Gude, Sigurd Student 15.10.2019 14.53.57
Rafter, Bjørn Lege 15.10.2019 14.36.21
Hægermark, Emil Student 15.10.2019 14.32.09
Hoffshagen, Helene Homme Student 15.10.2019 14.19.28
Holsen, Amalie Student 15.10.2019 14.05.28
Anonym Student 15.10.2019 14.04.50
Johansson, Thomas Lege 15.10.2019 14.04.09
Einstad, Marte Stine Student 15.10.2019 13.46.04
Larsen, Anne Lege 15.10.2019 13.43.35
Tjell, Carsten pensjonert overlege, dr.med. Lege 15.10.2019 13.43.35

Side 11 av 24