Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Høiby, Martin Student 15.10.2019 17.58.53
Anonym LIS1 Lege 16.10.2019 20.38.31
Høiland Hove, Ida Lege 14.10.2019 10.32.16
Høvik, Hans Fastlege Lege 13.10.2019 22.27.41
Høye, Anne Lege/psykiater Lege 14.10.2019 09.55.42
Høye, Sigurd Lege, førsteamanuensis Lege 12.10.2019 23.25.42
Høyem, Ingrid Student 20.11.2019 21.21.48
Haagensli, Jo Medisinstudent Student 18.10.2019 14.21.01
Haakonsen, Sigurd Lis 2 indremedisin Lege 15.10.2019 18.08.50
Haaland, Guri Rørosgaard Spes. Barne- og ungdomspsykiatri Lege 13.11.2019 19.34.38
Haanæs-Rensberg, Tonje Lis 1 kommune Lege 15.10.2019 04.40.47
Haarr Hatlo, Cornelia Medisinstudent Student 15.10.2019 10.32.52
Ihlen, Carl R. spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin Lege 27.11.2019 09.12.31
Ilstad, Håvard Medisinstudent Student 18.10.2019 18.44.09
Ilsaas, Cathrine Lege 12.11.2019 19.33.26
Indrebø, Tor pensjonert overlege Lege 14.10.2019 12.23.04
Innerdal, Mari LIS Lege 14.10.2019 21.20.33
Inngjerdingen, Christina Student 18.10.2019 16.53.11
Isaksen, Sylvia Student 01.12.2019 14.06.21
Isaksson Erlandsson, Helena Overlege Lege 14.10.2019 20.02.06
Iversen , Jon Hilmar Konsulent Lege 14.10.2019 16.46.39
Iversen, Vilde Medisin Student 22.10.2019 17.26.40
Jacob , Ina Lovise Lege 13.10.2019 23.00.35
Jacobsen, Trine Fastlege Lege 22.11.2019 21.25.03
Jakic, Anida Student Student 28.11.2019 09.03.24
Jakobsen, Gunn Signe Lege 15.10.2019 18.57.55
Jakobsen, Kristin Alise Barne- og ungdomspsykiater Lege 13.10.2019 06.36.39
Jakobsen, Aase-Kathrin Student Student 19.11.2019 15.12.49
Janbu, Torgeir Student 17.10.2019 15.49.49
Jansen, Kristian Lege 14.10.2019 06.05.05
Javnes, Sveinung Student 31.10.2019 08.06.20
Jensen, Guro Furset Lege 18.11.2019 08.35.16
Jensen, Lars Petter Overlege Lege 15.10.2019 11.26.37
Jetlund, Mari Lege 13.10.2019 20.19.37
Joakimsem, Henrik Lykke Student 19.11.2019 10.48.54
Johannessen, Hans-Olaf Lege Lege 14.10.2019 08.50.05
Johannessen, Kristina H. Lege 12.11.2019 19.33.26
Johannessen, Sturla LIS i psykiatri Lege 16.10.2019 04.56.15
Johansen, Inge Lege 12.11.2019 19.33.26
Johansen, Johanna Heiberg Fastlege Lege 13.10.2019 18.09.39
Johansen, Rikke Student 20.11.2019 12.13.44
Johansen, Veronika LIS onkologi Lege 13.10.2019 08.37.07
Anonym Student 25.01.2020 12.32.13
Johansson, Thomas Lege 15.10.2019 14.04.09
Johnsen, Amalie Lillevold Medisinstudent Student 20.11.2019 14.50.21
Johnsen, Boel Lege 15.11.2019 07.03.03
Johnsen, Linn Medisinstudent Student 15.10.2019 13.22.41
Johnsgård, Hannah Fennefoss Medisinstudent Student 19.11.2019 18.28.03
Joner-Andbo, Symra Legestudent Student 22.10.2019 17.13.01
Jørgensen, Geir Overlege Lege 13.10.2019 19.49.19

Side 10 av 24