Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Svanevik, Vibeke Overlege Lege 14.10.2019 17.45.44
Narverud, Sverre Anestesilege Lege 14.10.2019 17.47.57
Eide , Gunn-Vivian Overlege Lege 14.10.2019 17.50.01
Nerdrum, Amo Lege 14.10.2019 17.50.08
Andersen, Bjarte Tidemann Overlege Lege 14.10.2019 17.51.03
Gilbert, Anna Konstituert overlege Lege 14.10.2019 17.54.29
Gihle Hilde , Kari Madeleine . Lege 14.10.2019 17.54.57
Løland, Jonas Medisinstudent Student 14.10.2019 17.55.22
Lindstad, Christian Lege Lege 14.10.2019 17.58.30
Aker, Irene Student 14.10.2019 17.59.04
Møen, Liv Toril Lege i spesialisering, geriatri Lege 14.10.2019 18.00.25
Lange, Rebekka Medisinstudent Student 14.10.2019 18.12.52
Rostad, Mari Allmennlege Lege 14.10.2019 18.13.20
Andersen, Ida Elisabeth Kst. overlege Senter for kreftbehandling, SSK Lege 14.10.2019 18.19.44
Skonnord, Trygve Fastlege og stipendiat Lege 14.10.2019 18.20.18
Ulstein, Solveig Fastlege Lege 14.10.2019 18.20.44
Anonym Overlege Lege 14.10.2019 18.22.03
Anonym Student 14.10.2019 18.22.34
Gjelsvik, Bente Lege i spesialisering Lege 14.10.2019 18.23.56
Fossum, Sonja Pensjonert lege Lege 14.10.2019 18.26.20
Bakken, Rasmus Medisinstudent med lisens Student 14.10.2019 18.31.54
Fresvig, Anne Overlege Lege 14.10.2019 18.32.22
KAMØY, EIVIND Fastlege Lege 14.10.2019 18.37.56
Markus, Kristin Lege i spesialisering Lege 14.10.2019 18.43.40
Mihkelson, Terje pensjonist Lege 14.10.2019 18.46.33
Åkerstedt, Christina LIS1 Lege 14.10.2019 18.51.21
Hjelle Nitter, Mathilde Lege 14.10.2019 18.58.06
Hermstad, Ragnar Lege 14.10.2019 19.14.32
Steinholt, Margit Lege 14.10.2019 19.16.40
Norberg, Børge Lønnebakke Fastlege/lektor NTNU Lege 14.10.2019 19.18.30
Nedrebø, Mai Custers Lis Lege 14.10.2019 19.21.49
Skaldehaug, Hanne Kommunelege Lege 14.10.2019 19.26.46
Bruvoll, Magdeli Lege 14.10.2019 19.29.19
Hansen, Ann Kristin Legespesialist Lege 14.10.2019 19.29.34
Lobmaier , Philipp Lege 14.10.2019 19.32.13
Steen, Elise LIS 2 Lege 14.10.2019 19.33.24
Anonym Medisinstudent Student 14.10.2019 19.38.17
Prydz, Peter fastlege/veilederkoordinator Lege 14.10.2019 19.40.40
Helland Moen, Synne Lege 14.10.2019 19.43.48
Hermstad-Pedersen , Ingebjørg Fastlege ved Kalvskinnet legesenter Lege 14.10.2019 19.48.31
Hermstad, Eivind Holmedahl LIS1 Lege 14.10.2019 19.49.57
Tranvåg, Eirik Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Bergen Lege 14.10.2019 19.53.21
Nakling, Arne Overlækjar Lege 14.10.2019 19.53.53
Raastad, Hege Seniorrådgiver Lege 14.10.2019 19.54.38
Isaksson Erlandsson, Helena Overlege Lege 14.10.2019 20.02.06
Nygaard, Sissel Lege 14.10.2019 20.10.05
Anfinsen, Sigrid Lima Student 14.10.2019 20.11.53
Sigurdardottir, Fjola D. H. Stipendiat Lege 14.10.2019 20.15.00
Eikenes, Cecilie Blakstad Kommuneoverlege Lege 14.10.2019 20.15.28
Myklestul, Hans-Christian Fastlege og PhD stipendiat Lege 14.10.2019 20.16.05

Side 10 av 24