Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Løland, Karina Lege 16.10.2019 16.04.36
Aasen, Harald Lege 16.10.2019 15.53.19
Hovdal, Torhild T. Seniorrådgiver/psykiater Lege 16.10.2019 15.50.17
Moræus, Alice Gynekolog Lege 16.10.2019 15.31.32
Helme, Elisabeth Lege 16.10.2019 15.31.25
Vedeler, Alexandra medisinstudent Student 16.10.2019 15.24.20
Midelfart, Anna Prof.em. i oftalmologi Lege 16.10.2019 14.46.42
Harbin, Nicolay Jonassen Kommunelege Fredrikstad kommune og PhD kandidat, Antibiotikasenteret for Allmennmedisin, Avdeling for Allmennmedisin, UiO Lege 16.10.2019 14.36.35
Damvall, Daniel Legestudent Student 16.10.2019 14.31.12
Rettedal, Stein Lege 16.10.2019 14.30.49
Heiro, Hilde Lege 16.10.2019 13.55.40
Bryne, Mikkel Student Student 16.10.2019 13.30.57
Foshaug Fredriksen, Helga Medisinstudent Student 16.10.2019 13.15.03
Buer, Signe Haaland Student Student 16.10.2019 13.09.46
Hagestad, Kristian Fylkeslege em. Lege 16.10.2019 13.01.04
Lier, Tore Overlege Lege 16.10.2019 12.31.31
Halsteinli, Gro Lege 16.10.2019 12.18.13
Woelfert, Ada Student 16.10.2019 11.40.41
Molde, Benedicte Student 16.10.2019 11.06.27
Hødnebø, Anna Lege 16.10.2019 10.55.01
Anonym Lege 16.10.2019 10.00.22
Areklett, Julie Charlotte Wang Student 16.10.2019 09.59.20
Waaga, Mona Student 16.10.2019 09.46.13
Anonym Student 16.10.2019 09.27.11
Larsen, Karl-Otto Lege 16.10.2019 09.09.34
Emilsen, Trude Lege Lege 16.10.2019 09.08.46
Seim, Mari Fastlege Lege 16.10.2019 08.59.38
Telje, Jo Pensjonert kommuneoverlege Lege 16.10.2019 08.53.21
Skullerud, Kristin H. overlege/ stipendiat Lege 16.10.2019 08.46.18
Holen, Julie Iren Haugseth Student 16.10.2019 08.35.50
Mack-Borander, Kristin psykiater Lege 16.10.2019 08.30.49
Midgard , Rune Pensjonert overlege, dr. med. Lege 16.10.2019 08.06.25
Anonym Lege i spesialisering Lege 16.10.2019 07.21.45
Aga, Jon Pensjonert kommunelege og fastlege Lege 16.10.2019 07.20.27
Anonym Student 16.10.2019 07.12.22
Kielland , Knut Boe Forsker/rådgiver Lege 16.10.2019 07.10.53
Møller Faldalen , Louise Medisinstudent Student 16.10.2019 06.35.32
Natvik, Ane Lege 16.10.2019 06.21.01
Fiskerstrand, Lovise Hustoft Student 16.10.2019 06.08.05
Langholm, Camilla Student 16.10.2019 05.25.18
Prydz, Agnete LIS Lege 16.10.2019 05.20.14
Johannessen, Sturla LIS i psykiatri Lege 16.10.2019 04.56.15
Anonym Student 16.10.2019 04.22.55
Ween-Velken, Nils Christian Overlege Lege 16.10.2019 04.14.33
Nome, Ingrid Maria Medisinstudent Student 15.10.2019 22.19.32
Aga Bergesen, Marit Student 15.10.2019 21.34.46
Fossum Eriksen, Åshild Medisinstudent Student 15.10.2019 21.32.52
Torvik, Marianne Lege 15.10.2019 21.30.02
Bekken, Kari Overlege Lege 15.10.2019 21.03.29
Orvin, Eva Cecilie Overlege, DPS Sørlandet sh Lege 15.10.2019 20.51.46

Side 10 av 24