Signaturer

 • Almaas, Astrid Nylander, PhD, barnelege Akershus universitetssykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Alvik, Anne, tidligere helsedirektør, spesialist i samfunnsmedisin
 • Aspelund, Kristin, tidligere assisterende fylkeslege i Rogaland og Nord-Trøndelag
 • Brean, Are, sjefredaktør Tidsskrift for den norske legeforening
 • Brelin, Petter, fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin
 • Bærheim, Anders, professor em. i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Christie, Werner, tidligere helseminister, ass. fylkeslege og fylkeshelsesjef
 • Dalen, Andreas Braathen, lege og klimaaktivist
 • Eggen, Elisabeth Holmboe, barnelege, lege i spesialisering i anestesi, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Engjom, Hilde, PhD, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus
 • Engebretsen, Ingunn Marie S., professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Evensen, Stein A., professor em. og tidligere dekan ved Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo
 • Fadnes, Lars Thore, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
 • Fylkesnes, Svein Ivar, spesiallege hos Noklus
 • Førde, Reidun, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, tidligere leder av Rådet for legeetikk, Legeforeningen
 • Getz, Linn O., professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Gilbert, Mads, klinikkoverlege, prof. dr. med, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Haug, Kjell, professor em. i samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Haver, Brit, professor em. i psykiatri, Universitetet i Bergen
 • Hindal, Svein, tidligere fylkeslege i Hordaland og tidligere helsesjef i Bergen
 • Holten, Eirik, dr.med., tidligere overlege ved Akershus universitetssykehus
 • Håpoldøy, Jan, lege, Haukeland universitetssjukehus
 • Johannson, Kjell Arne, professor i medisinsk etikk, Universitet i Bergen
 • Kvåle, Gunnar, professor em. og tidligere direktør for Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Letting, Guro Steine, kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
 • Lindboe, Anne, barnelege, tidligere barneombud, adm.dir. i Private barnehagers landsforbund
 • Lie, Anders Danielsen, lege og skuespiller
 • Lie, Mons, tidligere professor, avdelingsoverlege og direktør, Ullevål universitetssykehus
 • Lie, Sverre O., professor em. Universitetet i Oslo, tidligere klinikksjef ved Barneklinikken Rikshospitalet
 • Malterud, Kirsti, professor em. allmennmedisin, Universitetet i Bergen
 • Markhus, Elisabeth Lilleborge, spesialrådgiver/fylkeslege
 • Miljeteig, Ingrid, førsteamanuensis, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Moen, Bente, professor og direktør for Senter for internasjonal helse og globale samfunnsutfordringer, Universitetet i Bergen
 • Moen, Mette Haase, professor em. i gynekologi og obstetrikk, NTNU
 • Moen, Torolf, professor em. i immunologi, NTNU
 • Moksnes, Knut Erling, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
 • Mæland, John Gunnar, professor em. i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
 • Mølmann, Kristin Planting, spesialist i arbeidsmedisin, bedriftslege ved Bedriftshelsetjenesten Universitetssykehuset Nord Norge HF
 • Nesheim, Britt Ingjerd, professor em. Universitetet i Oslo og tidligere avdelingsleder ved Ullevål, OUS
 • Norheim, Ole Frithjof, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Bergen og leder for Bioteknologirådet
 • Nordstrand, Karine, lege i spesialisering i samfunnsmedisin
 • Nylander, Gro, dr. med., tidligere overlege ved Kvinneklinikken og leder Nasjonalt kompetansesenter for amming, Rikshospitalet, OUS
 • Odland, Jon Øyvind, professor i global helse, NTNU
 • Onarheim, Kristine Husøy, postdoktor, Institute for Global Health, University College London
 • Osen, Kirsten, professor em. i anatomi, Universitetet i Oslo
 • Pedersen, Reidar, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 • Pihlstrøm, Lasse, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, OUS
 • Rashidi, Kaveh, fastlege, forfatter, spaltist i A-magasinet
 • Rødland, Ernst Kristian, postdoktor, Senter for global helse, Universitetet i Oslo
 • Røise, Olav, professor ved Universitetet i Oslo, forskningsleder Ortopedisk klinikk, OUS
 • Rønnevik, Dag-Helge, stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
 • Rørtveit, Guri, professor og instituttleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sakkestad, Sunniva Todnem, stipendiat, Universitetet i Bergen
 • Sandøy, Ingvild Fossgard, professor og forskningsleder ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
 • Sellæg, Wenche Frogn, spesialist i geriatri, tidligere miljøvern-, justis- og sosialminister og tidligere stortingsrepresentant
 • Shetelig, Anne Wyller, seniorrådgiver, tidligere avdelingsdirektør, Statens helsetilsyn
 • Skavlan, Jørgen, spesialist i allmennmedisin, Oslo
 • Skagen, Knut Mork, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs hospital
 • Sommerfelt, Halvor, professor i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
 • Swensen, Elisabeth, spesialist i allmennmedisin, samfunnsdebattant og spaltist
 • Torgersen, Trond Viggo, lege, artist og tidligere barneombud
 • Westin, Steinar, professor em. i sosialmedisin, NTNU
 • Zahid, Wasim, PhD, spesialist i hjertesykdommer, overlege, Drammen sykehus, NRK-serien «Hva feiler det deg?»
 • Ørstavik, Karen Helene, professor em., Institutt for medisinsk genetikk, OUS/UiO
 • Aamodt, Anne Hege, dr.med., leder av Norsk nevrologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus
 • Aarbakke, Jarle, professor em., tidligere dekan ved Det medisinske fakultet og rektor, Universitetet i Tromsø, tidligere ordfører, Tromsø kommune
Navn Stilling Rolle Signert
Falch, Guri Kommuneoverlege/fastlege/legevaktslege Lege 05.02.2020 09.52.05
Kitching, George Tjensvoll Medisinstudent Student 01.02.2020 01.24.54
Anonym Student 25.01.2020 12.32.13
Oxman, Andy Forskningsleder, Folkehelseinstituttet Lege 15.01.2020 07.13.55
Westly, Anne Grete Ass. kommuneoverlege Lege 12.01.2020 22.53.18
Aalstad, Mari Lege 03.01.2020 20.57.56
Søvik, Trygve Lege 19.12.2019 22.02.53
Doeland, Herman Fastlege Lege 18.12.2019 18.51.00
Stensrud, Kjetil Juul Lege 13.12.2019 18.27.47
Borstad, Ellen Overlege (pensjonert) Lege 10.12.2019 19.13.30
Bergmann, Ines Barnelege Lege 10.12.2019 15.42.56
Møller, Martine Händler Lege 09.12.2019 10.08.40
Enge, Arne fastlege Lege 08.12.2019 12.30.51
Nalivayko, Diana Student 07.12.2019 09.14.29
Grønseth, Stine Student 06.12.2019 14.36.28
Ester, Anette Kommuneoverlege Lege 06.12.2019 09.44.04
Viken, Ingeborg Student 06.12.2019 09.04.20
Smedvig, Eli Overlege Lege 04.12.2019 19.50.38
Gansmo, Marit Assisterende fylkeslege Lege 04.12.2019 17.42.21
Voss, Eileen Lege 02.12.2019 14.00.08
Hansen, Berit Lege 02.12.2019 12.30.11
Bøgwald, Kjell Petter Psykiater Lege 02.12.2019 05.59.42
Kvalbein, Kjersti Lege 02.12.2019 05.19.06
Lehmann, Sverre Lege 01.12.2019 20.27.09
Isaksen, Sylvia Student 01.12.2019 14.06.21
Salvesen, Louise Lege 01.12.2019 13.27.15
Andersen, Ingrid Lege 01.12.2019 11.49.47
Flatla, Inger-Johanne Student 01.12.2019 11.11.06
Haugstad, Heid Lege Lege 30.11.2019 12.59.35
Tjønsø, Linn Nybråten Lege 30.11.2019 09.49.54
Eide, Marte Elise Medisinstudent Student 30.11.2019 08.36.06
Kravik, Asbjørn Lis2 Lege 29.11.2019 22.17.10
Vester, Michael Lege 29.11.2019 10.32.56
Skauen, Inge kommuneoverlege Lege 29.11.2019 09.56.01
Sager, Eli Marie Pensjonisy Lege 28.11.2019 22.35.22
Tokheim , Ingeborg S. Student 28.11.2019 21.09.02
Gabrielsen, Ingrid Student 28.11.2019 20.38.30
Nossum, Sigrid Lege Lege 28.11.2019 19.15.19
Baarlid, Maren Student Student 28.11.2019 18.19.37
Lannerstedt, Hans Overlege Lege 28.11.2019 16.15.43
Hagen, Ole Magnus Overlege Lege 28.11.2019 15.18.10
Modalsli, Kristin Kalsnes Overlege Lege 28.11.2019 13.16.38
Gundersen, Karsten LIS indremedisin, Lovisenberg sykehus Lege 28.11.2019 12.57.32
Anonym Student 28.11.2019 11.48.40
Takle, Ragnhild Medisinstudent Student 28.11.2019 10.52.19
Langåsdalen, Halvor Pensjonert lege Lege 28.11.2019 10.25.58
Chelsom, Julia Pensjonert overlege Lege 28.11.2019 10.14.19
Leine, Ragnhild LIS Lovisenberg Diakonale Sykehu8s Lege 28.11.2019 09.57.29
Jakic, Anida Student Student 28.11.2019 09.03.24
Bratsberg, Nina Sesseng Student 28.11.2019 08.53.47

Side 1 av 24