Personvernerklæring

Innledning

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som person, som for eksempel navn og kontaktinformasjon. Behandlingsansvarlig for opplysninger innhentet via denne nettsiden er Knut Mork Skagen.

Når samler vi inn personopplysninger?

Vi samler i all hovedsak inn opplysninger om deg når du sender oss navn og epostadresse som ledd i å signere oppropet. Vi kan også samle personopplsyninger når du kontakter oss via epost eller sosiale medier. Vi samler ikke inn personopplysninger fra tredjeparter.

Hva bruker vi personopplysninger til?

Vi innhenter og lagrer ikke flere opplysninger enn det som er nødvendige for å oppfylle formålet med behandlingen. Når du signerer underskriftskampanjen vår, lagrer vi navn, epostadresse, status som enten lege eller student, og dersom du selv velger å oppgi det, stillingsbeskrivelse.

Epostadresse brukes for å verifisere identiteten din på oppropet. Navn, utdanningsstatus og eventuell stilling føres opp på oppropsdokumentet som planlegges levert til Stortingspresidenten i november/desember i år. Dersom det oppstår tvil om den identiteten du har oppgitt, eller tvil om du er lege med autorisasjon eller legestudent, kan vi kontakte deg via epost for å forsøke å verifisere dette.

Dersom du samtykker til det, vil navn, utdanningsstatus, og eventuell stilling også vises på listen over signaturer på våre nettsider. Dersom du velger å være anonym, vises du på listen som "Anonym" og med utdanningsstatus.

Dersom du gir ditt samtykke, kan epostadressen din brukes for å sende deg oppdateringer på aksjonens aktivitet. Du kan når som helst ta kontakt og be om at vi slutter å sende oppdateringer.

Hvor lenge lagres opplysningene?

Opplysningene til de som ikke ønsker oppdateringer på aksjonens aktivitet, slettes hos oss når kampanjen er ferdig og signaturene er overlevert til myndighetene eller andre aktører. Vi beholder relevante opplysninger som brukes for å kontakte de som har samtykket til oppdateringer, også etter at signaturene er levert, fram til Legenes klimaaksjon slutter å være et aktivt initiativ. Du kan når som helst ta kontakt for å inndra ditt samtykke, og opplysningene vil da bli fjernet.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i alle opplysninger vi behandler om deg. Du kan be oss rette og/eller supplere opplysninger som er mangelfulle er misvisende. Du kan også be oss om å slette opplysninger om deg selv. Alle forespørsler om dette kan rettes til .

Du kan klage til Datatilsynet på behandling som er i strid med gjeldende forskrifter og regler.