Om aksjonen

Klimakrisen er vår tids store folkehelsetrussel. Vi er en gruppe leger som mener at legene må engasjere seg mer for å endre politikk og samfunn slik at verden blir bedre rustet til å møte denne eksistensielle utfordringen.

Vi har derfor tatt initiativ til Legenes klimaaksjon og formulert et opprop til Det norske stortinget: Leger krever klimahandling nå!

Oppropet, med underskrifter fra norske leger og legestudenter, ble levert til stortingspresidenten den 26.11.19, i anledning FNs klimatoppmøte (COP25) i Santiago desember 2019.

Initiativtakerne til Legenes klimaaksjon er:

  • Anders Bærheim, professor emeritus i allmennmedisin, Universitetet i Bergen
  • Lars Thore Fadnes, førsteamanuensis, Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen, forskningsleder ved Haukeland Universitetssykehus
  • Gunnar Kvåle, professor emeritus i internasjonal helse, Universitetet i Bergen
  • Guro Steine Letting, spesialist i samfunnsmedisin og kommuneoverlege, Fredrikstad kommune
  • Knut Erling Moksnes, spesialist i geriatri, sykehjemsoverlege, Gran kommune på Hadeland
  • John Gunnar Mæland, professor emeritus i sosialmedisin, Universitetet i Bergen
  • Gro Nylander, dr.med., spesialist i gynekologi, kvinnesykdommer, og medisinsk genetikk; tidligere overlege ved Kvinneklinikken, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus
  • Lars Pihlstrøm, postdoktor og lege i spesialisering, Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus
  • Knut Mork Skagen, lege i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri, St. Olavs Hospital

Ved spørsmål om aksjonen eller om nettsidene, ta kontakt på epostadressen nederst på nettsiden.