Leger krever klimahandling nå!

Til Stortinget ved stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen

Som leger har vi en etisk forpliktelse til å varsle når stor helsefare truer. Derfor varsler vi nå: Klimakrisen er en helsekrise. Global oppvarming er den største trussel mot verdens folkehelse i det 21. århundret.

Norges klima- og energipolitikk forverrer krisen. Hvis andre land gjør som Norge, vil verden styre mot en global oppvarming på 3 °C eller mer i dette århundret. Dette vil føre til en lang rekke helseutfordringer og betydelig folkedød. Heteslag, underernæring, sult, diarésykdommer og andre infeksjoner vil øke og vil rasere framgangen i global helse som er oppnådd de siste tiårene.

Hete, tørke, sykloner, havstigning og flom vil ramme en stadig større del av verdens befolkning og gjøre store deler av verden ubeboelig. Mange hundre millioner mennesker vil bli tvunget på flukt og risiko for konflikter og krig vil øke. De fattigste i land nær ekvator vil rammes først og sterkest, men ingen land vil være uberørt av klimaendringenes helsekonsekvenser.

For å hindre dette kreves raske og gjennomgripende endringer i politikk og samfunn. Som et rikt land ansvarlig for store globale klimagassutslipp, har Norge et spesielt moralsk og økonomisk ansvar for å gå i front i klimakampen.

Gode klimatiltak er også gode helsetiltak. I følge Verdens helseorganisasjon vil helsegevinstene alene langt overgå kostnadene ved å nå Paris-avtalens mål. Et samfunn som evner å forebygge de største klimaendringene er et friskere og mer rettferdig samfunn.

Vi undertegnede norske leger og legestudenter ber Stortinget sørge for at Norge

  • stopper oljeletingen og starter nødvendig utfasing av produksjon av olje og gass nå.
  • kutter egne klimagassutslipp mer enn det som ifølge FNs klimapanel er nødvendig for å begrense global oppvarming til godt under 2 °C.
  • bidrar langt mer til at lavinntektsland oppnår reduksjon i klimagassutslipp og blir bedre i stand til å møte de helsemessige og sosiale utfordringene som klimakrisen innebærer.

Se alle underskrivere